Mytí vozidel na veřejném prostranství

ing.Marie Dvořáková vznesl tento dotaz dotaz na Město Kouřim

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl odmítnut Město Kouřim.

ing.Marie Dvořáková

Povinný subjekt: Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

informujte mne prosím, kdo vydal pokyn a kdo ponese zodpovědnost za to, že pracovníci technických služeb města Kouřim zcela bezprecedentně dnes, tj. 27.9.2013 od 12 hodin do současnosti, myjí na veřejném prostranství Nového Města veškerý vozový park, tj. užitková vozidla, traktory, přívěsy atd.atd.

Odpověď očekávám elektronickou poštou obratem.

S přátelským pozdravem,

ing.Marie Dvořáková

Informace pro všechny,

---------- Původní zpráva ----------

Od: Epodatelna Město Kouřim [1]<Instituce [Město Kouřim vyžaduje e-mail]>
Datum: 30. 10. 2013
Předmět: odpověď na podání stížnosti

KOU-1721/2013

Vyřizuje: Miloslava Břečková

 

Vážená paní,

na Vaši stížnost uvádíme:

Pracovníci údržby města na manipulačním prostoru před garáží městské
techniky v ul. Nové Město čistili techniku před zaparkováním od hrubých
nečistot. Manipulační prostor následně uklidili.

Z důvodu rekonstrukce nového povrchu přístupové komunikace k manipulační
mu prostoru určenému k čištění techniky,  bude ještě v průběhu měsíce
listopadu 2013 probíhat drobné čištění techniky před garáží v ul. Nové
Město, a to  v co nejmenší možné míře.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Ing. Josef Klouda

 

References

Visible links
1. mailto:Instituce [Město Kouřim vyžaduje e-mail]

Informace pro všechny,

1 příloha

--
Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE
--
Sken dopisu zaslaného paní Dvořákové poštou.

Informace pro všechny,

1 příloha

--
Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE
--
Sken dopisu zaslaného paní Dvořákové poštou.

Informace pro všechny,

1 příloha

--
Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE
--

Od: Informace pro všechny

21/10/2013

--------------------------------------------------------------------------

Informace pro všechny,

1 příloha

--
Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE
--

Informace pro všechny,

1 příloha

--
Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE
--

Rozhodnutí KÚ Středočeského kraje ze dne 23.12.2013 týkající se Opakované
stížnosti k dotazu Mytí vozidel na veřejném prostranství.

Informace pro všechny,

1 příloha

--
Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE
--

V příloze odpověď zaslaná tazatelce poštou.

Informace pro všechny,

1 příloha

Odvolání proti rozhodnutí Města Kouřim ze dne 30.1.2014 týkající se
odmítnutí žádosti o informace - týká se tazatelčina dotazu ze dne
27.9.2013

Informace pro všechny,

1 příloha

--
Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE
--

Rozhodnutí KÚ Střed.kraje ze dne 18.2.2014.