Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Tomáš Lyčka prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Můžu dělat C+E ve 20 letech?

Čekáme, až si Tomáš Lyčka přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Tomáš Lyčka

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Dobrý den, mám dotaz ohledně zkoušek z autoškoly. Před přibližně rokem ( v 19 letech) jsem si udělal skupinu C + profesní průkaz kvůli věku sem musel dělat rozšíření takže mam prof. 280h vše proběhlo v pořádku ale teď po roce jsem se rozhodl dodělat si skupinu C+E autoškola mi přijala přihlášku odjezdil jsem všech 8 hodin jízd a šel jsem si zaplatit zkoušky, poté jsem nesl do autoškoly doklad a tam mi bylo řečeno že C+E nemůžu dělat protože mam nyní 20 a ne 21 let a že kdybych momentálně dělal profesní průkaz tak bych mohl dělat zkoušky o pul roku dřív ale jelikož už ho mam vydaný tak prý nemůžu a musím čekat do 21 narozenin, můj dotaz zní zda můžu dělat zkoušky nyní když už profesák mam nebo musím čekat do 21let.
S přátelským pozdravem,

Tomáš Lyčka

posta@mdcr.cz, Ministerstvo dopravy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].
Vaše elektronické podání bylo doručeno v pořádku a bude vyřízeno dle
pravidel pro provoz elektronické podatelny, které jsou k dispozici na
https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...
Sumarizace:
Datum doručení: 20.01.2020 18:37:11
Předmět zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Můžu dělat C+E ve 20
letech?
Přejeme Vám přijemný den.
Ministerstvo dopravy
-------------------------------
THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED REPLY FROM THE ELECTRONIC MAILROOM
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
You have sent an e-mail to the following address: Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].
Your electronic submission has been successfully delivered and will be
dealt with according to the rules applicable to the operation of an
electronic mailroom, which are available at
https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...
Summary:
Date of delivery: 20.01.2020 18:37:11
Subject of the message: Žádost o informace podle dotaz - Můžu dělat C+E ve
20 letech?
Wishing you a pleasant day.
The Ministry of Transport

Ministerstvo dopravy

6 příloh

e-mail: [1][FOI #8054 e-mail] ??

 

Naše č. j. 38/2020-072-Z106/4

 

Věc: Žádost o informace mimo zákon č. 106/1999 Sb. – odpověď

 

  Vážený pane,

 

            Ministerstvu dopravy, Odboru komunikace, byla dne 20. 1. 2020
doručena prostřednictvím e-mailu Vaše žádost o informaci ve smyslu zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „InfZ“), která byla podatelnou ministerstva zaevidována
pod č. p. 3341/2020-MD-CKDP. V žádosti jste požádal o informaci  – cit.:
„…mám dotaz ohledně zkoušek z autoškoly. Před přibližně rokem ( v 19
letech) jsem si udělal skupinu C + profesní průkaz kvůli věku sem musel
dělat rozšíření takže mam prof. 280h vše proběhlo v pořádku ale teď po
roce jsem se rozhodl dodělat si skupinu C+E autoškola mi přijala přihlášku
odjezdil jsem všech 8 hodin jízd a šel jsem si zaplatit zkoušky, poté jsem
nesl do autoškoly doklad a tam mi bylo řečeno že C+E nemůžu dělat protože
mam nyní 20 a ne 21 let a že kdybych momentálně dělal profesní průkaz tak
bych mohl dělat zkoušky o pul roku dřív ale jelikož už ho mam vydaný tak
prý nemůžu a musím čekat do 21 narozenin, můj dotaz zní zda můžu dělat
zkoušky nyní když už profesák mam nebo musím čekat do 21let…“ 

 

Vaše žádost je žádostí o poskytnutí právního výkladu týkajícího se
ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o
změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon č. 361/2000 Sb.“) a nikoli žádostí o poskytnutí
(zaznamenané) informace ve smyslu ust. § 3 odst. 3 InfZ a proto se na ni
InfZ nevztahuje. Věcně příslušný Odbor agend řidičů Vám však i přesto nad
rámec zákonných povinností poskytuje následující odpověď.

 

Z  dotazu není zřejmé kdo, a na základě jakého dokladu, Vám sdělil, že C+E
nemůžete dělat (zřejmě zkoušku z odborné způsobilosti žadatele o řidičské
oprávnění skupiny vozidel C+E), protože je Vám nyní 20 a ne 21 let.

Pokud Ministerstvo dopravy Váš dotaz správně vyhodnotilo, pak uvádíte, že
Vám bylo uděleno řidičské oprávnění skupiny C podle § 83 odst. 6 písm. b)
bodu 1 zákona 361/2000 Sb. ve věku 19 let, přičemž jste zároveň pro
skupinu vozidel C profesně způsobilým řidičem po absolvování vstupního
školení v rozšířeném rozsahu 280 hodin. Pokud je tomu tak, může Vám být na
základě výše uvedeného ustanovení, po úspěšném absolvování zkoušky
z odborné způsobilosti žadatele o řidičské oprávnění skupiny C+E a za
naplnění dalších podmínek stanovených platnými právními předpisy, uděleno
řidičské oprávnění pro skupinu vozidel C+E dříve, než po dosažení věku
podle § 83 odst. 1 písm. e) zákona č. 361/2000 Sb. Ministerstvo dopravy
doporučuje, abyste celou záležitost projednal s provozovatelem autoškoly,
jenž Vám ukončil výuku a výcvik, který Vás jako jediný může ke zkoušce
z odborné způsobilosti přihlásit, a to k příslušnému obecnímu úřadu obce
s rozšířenou působností, na který se případně můžete rovněž se svým
dotazem obrátit.

 

S pozdravem 

 

Jakub Stadler
ředitel Odboru komunikace
 
[2]cid:image001.jpg@01D27AF8.D06E18C0
Vyřizuje Vojtěch Jirovec
 

[3]cid:image002.png@01D14E20.954349B0    
[4]cid:image003.png@01D14E20.954349B0     [5]cid:image004.png@01D14E20.954349B0    
[6]https://seeklogo.com/images/L/linkedin-i...

[7]cid:image006.png@01D5E01D.ECA2E6F0

References

Visible links
1. mailto:[FOI #8054 e-mail] ??
2. http://www.mdcr.cz/
3. https://www.facebook.com/mdcr.cz/
4. https://twitter.com/min_dopravy
5. http://www.mdcr.cz/?rss=b3058068-be0b-48...
6. https://cz.linkedin.com/company/minister...
7. https://www.countryforfuture.com/

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Tomáš Lyčka prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.