Modré zony

Dotaz byl částečně úspěšný.

Povinný subjekt: Městská část Praha 10

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
kdy bude špatně nakreslená čára modré zóny před mým vjezdem do garáže v ulici Rektorská, číslo 30 opravena? A kolik dalších chyb evidujete při spuštění programu zón na Praze 10?

S přátelským pozdravem,

Milan Plochý

E-PODATELNA, Městská část Praha 10

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Modré zony“ bylo doručeno 20.12.2020 17:40:01 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem P10-226833/2020.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

Čuřínová Jitka (ÚMČ Praha 10), Městská část Praha 10

1 příloha

Dobrý den,

 

Vzhledem k tomu, že dnešního dne nefunguje spisová služba, kterou bychom
Vám normálně zaslali odpověď s elektronickým podpisem, zasíláme v příloze
odpověď na Vaši žádost o poskytnutí informace v režimu zák. č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
touto formou.

 

S pozdravem

 

Jitka Čuřínová
vedoucí referátu dopravy a speciálního stavebního úřadu
Odbor dopravy

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Telefon: 267 093 375
Mobil: +420 736 499 360
E-mail: [1][emailová adresa]
[2]www.praha10.cz, [3]www.vpp10.cz

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. http://www.praha10.cz/
3. http://www.vpp10.cz/

ÚMČ Praha 10, Městská část Praha 10

1 příloha

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz