Modernizace traťového úseku Praha - Libeň – Praha - Malešice, I.část - alternativy

Dotaz byl částečně úspěšný.

Hrdlořezská zvonička, spolek

Povinný subjekt: Správa železnic

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Vznášíme tímto dotaz na projekt Modernizace traťového úseku Praha - Libeň – Praha - Malešice, I.část. Jaké byly další možné alternativy, které byly u projektu zvažovány. Z jakých hledisek byly jednotlivé varianty posuzovány, jaké měly výhody a nevýhody? Z jakých důvodů byly zavrženy? Byly jednotlivé varianty hodnoceny i z hlediska vlivu na životní prostředí? Z jakého důvodu byla zvolena současná varianta návrhu, který devastuje nákladně zrevitalizovaný přírodní park, sloužící k rekreaci desítek tisíc lidí, negativně ovlivní a na čas znemožní průjezd páteřní cyklostrasou hl. m. Prahy, zatíží nadměrným hlukem okolní tisíce obyvatel okolní moderní bytové zástavby?

Žádáme nejen o poskytnutí těchto informací formou odpovědi, ale také o poskytnutí konkrétního dokumentu/konkrétních dokumentů, kde je tento proces zdokumentován.

S přátelským pozdravem,

Hrdlořezská zvonička, spolek

Správa železnic

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA , PROSÍME NEODPOVÍDEJTE NA NI
*******************************************************************************************

Dobrý den,

Vaše datová zpráva ve věci Žádost o informace podle dotaz - Modernizace traťového úseku Praha - Libeň – Praha - Malešice, I.... byla doručena 2024-01-11 09:27:16.0 na elektronickou adresu podatelny Generální ředitelství SŽ - Hlavní podatelna.

Datová zpráva byla po kontrole všech náležitostí přijata k dalšímu zpracování a byl jí přidělen identifikátor : 1887735

Správa železnic, státní organizace
Správa železnic, státní organizace
Praha, Dlážděná 1003 / 7, PSČ 110 00
IČO: 70994234
www.spravazeleznic.cz

Správa železnic

2 přílohy

 • Attachment

  6440 2024 S G O25 Informace o prodlou en lh ty Hrdlo ezsk zvoni ka Modernizace Praha Libe Male ice I.alternativy 4.pdf

  318K Download View as HTML

 • Attachment

  smime.p7s

  5K Download

Dobrý den,

v příloze této datové zprávy Vám zasíláme:

dokument ve věci: Informace o prodloužení lhůty, Hrdlořezská zvonička,Modernizace Praha-Libeň-Malešice I. ,alternativy
číslo jednací: 6440/2024-SŽ-GŘ-O25

Správa železnic, státní organizace
Praha, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 70994234
www.spravazeleznic.cz

Nedílnou součástí této zprávy je právní doložka, jejíž plné znění naleznete na adrese http://www.spravazeleznic.cz/dolozka

Správa železnic

2 přílohy

 • Attachment

  8682 2024 S G O25 Vy zen dosti 106 1999 Sb.Hrdlo ezsk Zvoni ka Moder.Praha Libe Male ice I.alternativy dok.4.pdf

  352K Download View as HTML

 • Attachment

  smime.p7s

  5K Download

Dobrý den,

v příloze této datové zprávy Vám zasíláme:

dokument ve věci: Vyřízení žádosti 106/1999 Sb., Hrdlořezská Zvonička, Moder. Praha-Libeň-Malešice I.,alternativy,dok.
číslo jednací: 8682/2024-SŽ-GŘ-O25

Správa železnic, státní organizace
Praha, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 70994234
www.spravazeleznic.cz

Nedílnou součástí této zprávy je právní doložka, jejíž plné znění naleznete na adrese http://www.spravazeleznic.cz/dolozka