"Modernizace traťového úseku Praha-Libeň - Praha-Malešice, I. stavba" - aktuální předpokládané náklady

Dotaz byl částečně úspěšný.

Hrdlořezská zvonička, spolek

Povinný subjekt: Správa železnic

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

k akci "Modernizace traťového úseku Praha-Libeň - Praha-Malešice, I. stavba" byly naposledy zveřejněny předpokládané náklady celé stavby v březnu 2020 https://www.stavby.szdc.cz/letaky/S63150.... Šlo o částku 2 259 762 696 Kč bez DPH.

Žádáme o informaci, zda a kdy došlo k aktualizaci těchto předpokládaných nákladů a jaká je nyní aktuální částka.

S přátelským pozdravem,

Hrdlořezská zvonička, spolek

Správa železnic

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA , PROSÍME NEODPOVÍDEJTE NA NI
*******************************************************************************************

Dobrý den,

Vaše datová zpráva ve věci Žádost o informace podle dotaz - "Modernizace traťového úseku Praha-Libeň - Praha-Malešice, I. st... byla doručena 2023-09-13 08:33:51.0 na elektronickou adresu podatelny Generální ředitelství SŽ - Hlavní podatelna.

Datová zpráva byla po kontrole všech náležitostí přijata k dalšímu zpracování a byl jí přidělen identifikátor : 1792277

Správa železnic, státní organizace
Správa železnic, státní organizace
Praha, Dlážděná 1003 / 7, PSČ 110 00
IČO: 70994234
www.spravazeleznic.cz

Správa železnic

2 přílohy

  • Attachment

    64491 2023 SZ GR O25 Vyrizeni zadosti cj.62856 2023 SZ GR O25 Hrdlorezska zvonicka 3 Pha Liben Malesice I naklady 4.pdf

    234K Download View as HTML

  • Attachment

    smime.p7s

    5K Download

Dobrý den,

v příloze této datové zprávy Vám zasíláme:

dokument ve věci: Vyřízení žádosti čj. 62856/2023-SŽ-GŘ-O25, Hrdlořezská zvonička(3) Pha-Libeň-Malešice I - náklady
číslo jednací: 64491/2023-SŽ-GŘ-O25

Správa železnic, státní organizace
Praha, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 70994234
www.spravazeleznic.cz

Nedílnou součástí této zprávy je právní doložka, jejíž plné znění naleznete na adrese http://www.spravazeleznic.cz/dolozka