Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Petr Čáp prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Povinný subjekt: Hlavní město Praha

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
poprosím o informace, týkající se v současné chvíli instalovaného nového mobiliáře na pražských zastávkách MHD.
- která firma mobiliáře instaluje a jaká je částka za jejich instalaci a údržbu?
- na jak dlouho je smlouva uzavřena?
- s kým (jakou firmou) je uzavřena smlouva na komerční využití nových zastávek a za jakých podmínek? (cena + délka trvání smlouvy)
- je výše zmíněná smlouva na komerční využití zastávek exklusivní?

S přátelským pozdravem,
Petr Čáp

podatelna, Hlavní město Praha

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 19.7.2023 10:20:16 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Mobiliář / zastávky MDH elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 19.7.2023 10:20:16 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Potvrzení o doručení podání na elektronickou podatelnu

Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy potvrzuje, že
Vaše podání označené v předmětu zprávy "Žádost o informace podle dotaz - Mobiliář / zastávky MDH",
bylo doručeno dne 19.7.2023 10:20:16 a zaevidováno pod číslem jednacím
MHMP 1533733/2023.

Toto potvrzení je generováno automaticky elektronickou podatelnou,
neodpovídejte na ně.

Výsledek ověření:
______________________________________________________________________
Obálka - E-mail
Uznávaný elektronický podpis: NE
______________________________________________________________________

Tato zpráva potvrzující doručení podání na elektronickou podatelnu není
potvrzením splnění náležitosti podání podle jiných právních předpisů.

Hlavní město Praha

1 příloha

Hlavní město Praha,
Magistrát hlavního města Prahy

Vám zasílá v příloze této datové zprávy dokument/spis evidovaný pod jednoznačným identifikátorem MHMPXPMAPD9X a značkou MHMP 1592941/2023.

Datum podání dokumentu/spisu: 28.7.2023.
Odesílatelem dokumentu je odbor HOM.

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Petr Čáp prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.