Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Petr Čáp prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Mobiliář / zastávky MDH

Petr Čáp vznesl tento dotaz dotaz na Hlavní město Praha

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Čekáme, až si Petr Čáp přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Povinný subjekt: Hlavní město Praha

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
poprosím o informace, týkající se v současné chvíli instalovaného nového mobiliáře na pražských zastávkách MHD.
- která firma mobiliáře instaluje a jaká je částka za jejich instalaci a údržbu?
- na jak dlouho je smlouva uzavřena?
- s kým (jakou firmou) je uzavřena smlouva na komerční využití nových zastávek a za jakých podmínek? (cena + délka trvání smlouvy)
- je výše zmíněná smlouva na komerční využití zastávek exklusivní?

S přátelským pozdravem,
Petr Čáp

podatelna, Hlavní město Praha

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 19.7.2023 10:20:16 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Mobiliář / zastávky MDH elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 19.7.2023 10:20:16 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Potvrzení o doručení podání na elektronickou podatelnu

Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy potvrzuje, že
Vaše podání označené v předmětu zprávy "Žádost o informace podle dotaz - Mobiliář / zastávky MDH",
bylo doručeno dne 19.7.2023 10:20:16 a zaevidováno pod číslem jednacím
MHMP 1533733/2023.

Toto potvrzení je generováno automaticky elektronickou podatelnou,
neodpovídejte na ně.

Výsledek ověření:
______________________________________________________________________
Obálka - E-mail
Uznávaný elektronický podpis: NE
______________________________________________________________________

Tato zpráva potvrzující doručení podání na elektronickou podatelnu není
potvrzením splnění náležitosti podání podle jiných právních předpisů.

Hlavní město Praha

1 příloha

Hlavní město Praha,
Magistrát hlavního města Prahy

Vám zasílá v příloze této datové zprávy dokument/spis evidovaný pod jednoznačným identifikátorem MHMPXPMAPD9X a značkou MHMP 1592941/2023.

Datum podání dokumentu/spisu: 28.7.2023.
Odesílatelem dokumentu je odbor HOM.

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Petr Čáp prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.