Místo vyhrazené pro zásobování v ulici Kettnerova

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Městská část Praha 13

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí následujících informací v souvislosti s místem vyhrazeným k zásobování na adrese Kettnerova 1939, jež se nachází na území MČ Praha 13:

- kdo a kdy podal žádost o zavedení tohoto místa
- kdo a kdy tuto žádost schválil a kdy bylo místo uvedeno do provozu
- jaké náklady byly spojeny se zavedením tohoto místa, jaké náklady jsou spojeny s údržbou tohoto místa a kdo všechny tyto náklady hradí
- kdo a za jakým účelem může dané místo využívat

Informace mi prosím poskytněte výhradně na tuto e-mailovou adresu,
pokud možno ve strojově čitelném formátu (tj. raději ve wordu než
sken dokumentu).

S pozdravem,

Jan Mohyla

Městská část Praha 13

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
Zpráva byla zaslána automatem, který nepřijímá odpovědi. Pokud nás chcete kontaktovat, využijte k tomu některý z kontaktů uvedených na http://www.praha13.cz
***************************************************************************
Dobrý den,
datová zpráva ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Místo vyhrazené pro zásobování v ulici Kettnerova“ byla dodána na elektronickou adresu podatelny. Po ověření správnosti podání (zaručený el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy."
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna

Úřad městské části Praha 13
Sluneční náměstí 13/2580
158 00 Praha 58
tel.: +420 235 011 111

e-mail: Instituce [Městská část Praha 13 vyžaduje e-mail]
web: www.praha13.cz

Městská část Praha 13

2 přílohy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
Zpráva byla zaslána automatem, který nepřijímá odpovědi. Pokud nás chcete kontaktovat, využijte k tomu některý z kontaktů uvedených na http://www.praha13.cz
***************************************************************************
Dobrý den,
Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Místo vyhrazené pro zásobování v ulici Kettnerova“ bylo doručeno 22.04.2015 19:30:01 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem P13-20640/2015 .
Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.
 
Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna
 
Úřad městské části Praha 13
Sluneční náměstí 13/2580
158 00 Praha 58
tel.: +420 235 011 111

e-mail: Instituce [Městská část Praha 13 vyžaduje e-mail]
web: www.praha13.cz

Městská část Praha 13

2 přílohy

Úřad městské části Praha 13
Sluneční náměstí 13/2580
158 00 Praha 58
tel.: +420 235 011 111

e-mail: Instituce [Městská část Praha 13 vyžaduje e-mail]
web: www.praha13.cz