Místa měření rychlosti Policií ČR na území hlavního města Prahy

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
na základě zákona o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o
poskytnutí následujících informací:

- všechna místa na území hlavního města Prahy, kde provádí Policie ČR měření rychlosti vozidel na pozemních komunikacích

- všechna místa, kde tato měření probíhají (nebo mohou probíhat)
prostřednictvím automatizovaného technického prostředku používaného
bez obsluhy při dohledu na bezpečnost provozu na pozemních
komunikacích

- jaká zařízení používá Policie ČR pro jakákoliv měření rychlosti na pozemních komunikacích na území hlavního města Prahy

- kdo, jakým způsobem a na základě jakých podkladů rozhoduje o tom,
kde na území hlavního města Prahy mají měření rychlosti Policií ČR probíhat

- jakým způsobem je možné napadnout odůvodněnost měření v
konkrétním místě z pohledu občana

Prosím o poskytnutí všech údajů v co nejaktuálnější podobě, pokud
možno ve strojově čitelném formátu.

S pozdravem,

Jan Mohyla

Informace pro všechny,

1 příloha

--
Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE
--

Od: Policie ČR, KŘP hl. m. Prahy - OSDP
Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy

13/9/2013