Povinný subjekt: Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane, kdy začne fungovat placení na našem parkovišti Mírové náměstí

S přátelským pozdravem,

Otto Klouda

Město Kouřim - Podatelna,

Odpověď na žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Č. j: KOU-1766/2023 ze dne 25. 07. 2023

Vážený pane,

Zastupitelstvo města Kouřim neschvalovalo zpoplatnění parkování na Mírovém náměstí.

S přátelským pozdravem.

Ing. Josef Klouda
tajemník města Kouřim

Město Kouřim
Mírové náměstí 145
281 61 Kouřim
www.mestokourim.cz