Mírové náměstí

Otto Klouda vznesl tento dotaz dotaz na Město Kouřim

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Dotaz byl částečně úspěšný.

Povinný subjekt: Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane, kdy začne fungovat placení na našem parkovišti Mírové náměstí

S přátelským pozdravem,

Otto Klouda

Město Kouřim - Podatelna,

Odpověď na žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Č. j: KOU-1766/2023 ze dne 25. 07. 2023

Vážený pane,

Zastupitelstvo města Kouřim neschvalovalo zpoplatnění parkování na Mírovém náměstí.

S přátelským pozdravem.

Ing. Josef Klouda
tajemník města Kouřim

Město Kouřim
Mírové náměstí 145
281 61 Kouřim
www.mestokourim.cz