Ministr obrany ČR, seznam serverů, které šíří pro-ruskou propagandu k 27.11.2016.

Ministerstvo obrany neměli požadované informace.

Povinný subjekt: Ministerstvo obrany

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám Vás o zaslání výhradně elektronickou cestou informace týkající se veřejného vystoupení ministra obrany ČR Martina Stropnického v nedělních Otázkách Václava Moravce, dne 27.11.2016 od 12.00 hod, souvislosti s jeho větou, cituji:
„Jedna věc je nesporná. Ruská federace investuje obrovské částky do desinformační politiky v západní Evropě a jsou pro to naprosto hmatatelné důkazy. Ta propaganda docela zabírá. Jenom na našem území je zhruba 30 serverů, které šíří ruskou propagandu. Oficiální ruské kruhy reinterpretují rok 1968 a mluví o tom, že Aliance chtěla spáchat ohavný útok na východní blok, že Rusové nás vlastně všechny zachránili. A to je momentálně prezentováno jako oficiální doktrína,,“ řekl Stropnický.

Žádám Vás o zaslání jmenného seznamu všech zhruba 30 serverů, které šíří ruskou propagandu v ČR, jak jí označil ministr obrany ČR Martin Stropnický ve výše uvedeném pořadu veřejnoprávní televize, ke dni 27.11.2016.

Odpověď žádám výhradně v elektronické podobě.
Shalom,
Vít Veselý

Upozornění pro Centrum terorismu a hybridních hrozeb Ministerstva vnitra ČR:
Výše uvedený text vychází výhradně z informací získaných ze solidních a demokratických českých veřejnoprávních (pro-západních) zdrojů, které jsou financovány z veřejných prostředků ČR. Jakákoliv případná podobnost s názory (pro)ruských serverů je proto čistě náhodná.

EPodatelna Ministerstvo obrany České republiky, Ministerstvo obrany

1 příloha

Potvrzení doručení Vašeho podání / The answer to your submission
Datum doručení / Delivery date: 28.11.2016 14:11:36
Předmět / Subject: Žádost o informace podle dotaz - Ministr obrany ČR, seznam serverů, které šíří pro-ruskou propagandu k 27.11.2016.
ID Podání / Submission ID: 26114

Zpráva vytvořena / This message created: 28.11.2016 14:11:39

Toto je pouze informativní E-mail, neodpovídejte prosím. Vaše podání bude co nejdříve zpracováno a výsledek zpracování zaslán.

EPodatelna Ministerstvo obrany České republiky, Ministerstvo obrany

1 příloha

Dobrý den, oznamuje Vám, že vaše podání ze dne 28.11.2016 14:11:36
BYLO přijato podatelnou naší organizace MINISTERSTVO OBRANY
Toto je pouze informativní E-mail, neodpovídejte prosím. Vaše podání bude zpracováno a odpověď Vám bude zaslána v zákonné lhůtě.

Podání zpracoval Radka Štíchová

V Praze dne 28.11.2016
Instituce [Ministerstvo obrany vyžaduje e-mail]

Vaše identifikace:
ID podání: 26114
Veselý, Veselý Vít

Vít Veselý zanechal/a poznámku ()

Tento týden Evropský parlament ve Štrasburku odhlasoval těsnou většinou finanční injekci určenou k rozšíření činnosti mediálních hlídacích psů „odhalujících ruskou propagandu“.
Viz článek:

EU Votes For Citizens To Fund Their Own Brainwashing
Zdroj.
http://www.informationclearinghouse.info...

Vít Veselý zanechal/a poznámku ()

Na Slovensku již vznikla Asociace nezávislých médií
Zdroj:
http://www.hlavnespravy.sk/vznikla-asoci...

Kdypak tomu nastane i u nás? :-)

B´nai B´rith

Informace pro všechny,

1 příloha

-- Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE --

Od: pankove
Ministerstvo obrany

7/12/2016

Vážený pane,

v připojeném souboru  zasíláme sdělení ředitele Kanceláře ministra o
vyřízení Vaší žádosti ze dne 28. 11. 2016, podané podle zákona o svobodném
přístupu k informacím.

 

Kancelář ministra

Oddělení korespondence

Vít Veselý zanechal/a poznámku ()

Stanovisko ČAK k návrhu zákona o kybernetické obraně.
Stanovisko České advokátní komory k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (sněmovní tisk 931).
Zdroj.
http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=...

בני ברית