Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste irena prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Ministerstvo spravednosti

Čekáme, až si irena přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Dobrý den,
Je možné aby slovenský soud rozhodoval o svěřenecké péči dítěte které má české občanství (věk 2 roky,matka slovenská občanka,únos dítěte na slovensko,otec Praha)Otec dítěte by rád svou dceru do své péče.děkuji za odpověď

S přátelským pozdravem,

irena

Ministerstvo spravedlnosti

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Ministerstvo
spravednosti" s evidenčním číslem 1e1b06d9-7ffe-42a4-bce1-86db46afdead a s
běžným číslem 2794/2018 bylo doručeno dne 16.01.2018 14:23:57.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Ministerstvo spravedlnosti ČR

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Stašková Martina, Mgr., Ministerstvo spravedlnosti

1 příloha

Vážená paní,

            k Vaší žádosti o informace ze dne 16. 1. 2018 sdělujeme
následující. Dle ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, se povinnost poskytovat informace
netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.
Pod pojmem „názor“ je třeba rozumět rovněž právní názor a výklad
jednotlivých ustanovení právních předpisů či právních předpisů jako celku.
Okruh působnosti Ministerstva spravedlnosti ČR je pak vymezen v ustanovení
§ 11 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních
orgánů státní správy České republiky. Z citovaného ustanovení rozhodně
nevyplývá, že by Ministerstvo spravedlnosti ČR bylo v rámci svých
kompetencí oprávněno k podávání výkladu právních předpisů. Ministerstvo
spravedlnosti ČR není povoláno ani poskytovat právní pomoc v jednotlivých
věcech.

            Nad rámec výše řečeného lze obecně uvést, že v rámci Evropské
unie se na řešení sporů mezinárodních párů, jež se týkají jejich rozvodu a
péče o jejich děti a zahrnují více než jednu zemi, uplatní Nařízení Rady
(ES) č. 2201/2003 ze dne 27. 11. 2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu
rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti
a o zrušení nařízení (ES) č. 1347/2000 (tzv. Brusel IIa). Toto nařízení
obsahuje mimo jiné pravidla určující soud odpovědný za řešení věcí
manželských a rodičovské zodpovědnosti ve sporech zahrnujících více než
jednu zemi. Text předmětného nařízení naleznete na internetových stránkách
pod odkazem:
[1]http://eur-lex.europa.eu/legal-content/C....

S pozdravem

 

 

Mgr. Martina Stašková

oddělení styku s veřejností

sekce státního tajemníka

 

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Vyšehradská 16, Praha 2, 128 10

tel.:      +420 221 997 461

e-mail:  [2][emailová adresa]

[3]www.justice.cz

 

 

 

References

Visible links
1. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/C...
2. mailto:[emailová adresa]
3. http://www.justice.cz/

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste irena prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.