Mgr Ing Tomáš Vítek

Dotaz byl částečně úspěšný.

kohlerová olga

Povinný subjekt: Ministerstvo financí

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,Ing.Michal Žurovec.
Děkuji za Vaší odpověd,v případě firmy Fast Finnance Gorosan,jmenovitě pana Tomáš Vítka se jedná sedřít z lidí kůži,na Policii jsem se obrátila,jmenovitě na pana prezidenta Tomáše Tuhého,v mám případě se jedná o neskutečnou sebestřednost a drzost pana Vítka,který se samozvaně zvolil za právního zástupce domu s pěti vlastníky.samozvaný pověřený vlastník SVJ Havanská 12 Praha 7 Robert Hyan,majitel firmy BRERA.Pan Hyan zasílá jednou ročně panu Vítkovi z fondu oprav 55 000 Kč,-,dům je na spadnutí,ale vlastníci platí do fondu oprav jako mourovatí,jinak hned soud,jsem jediná,která špínu podporovat nebude,ale příjdu o byt,pan Vítek má hodně vysoké konekce Justice.Poliicie,Ministersrtvo vnitraTo,že od kanceláře policejního prezidenta mi přišlo sdělení,že záležitost předávají řediteli na Krajskou polici.a nakonec Vám přijde sdělení od Bac. Procházky.Městská policie Praha 7 u kterého jsem byla podat výpověd,tím způsobem.že hochovi vysvětluji legislativu SVJ.zákony
, ,chlapec si prohlížel strop.bylo mi hned jasné,že dostal nařízení ze zhora!
nepletla jsem se.,ta měsíc mi přišlo vyrozumění né od ředitele Krajské policie,ale hocha Procházky,že nedošlo k žádnému trestnému činu,moje povinnost je platit na fond pana Vítka.Odvolala jsem se na pana Chovance,odpověd s ministerstva nepřišla žádná.Nevím v jakém žiji státě,povinnost platit člověku co okrad tisíce lidí za podpory Justice.Policie.Kolumbijská mafie by se měla jezdit učit do Čech,zde je stát všech možností.Dufám,že pan Vítek odvedl daně ze dne 30.12.2015 z účtu 5365416001/5500 odeslánu panu Vítkovi ne jeho účet 55000 Kč. transparentní účet SVJ s účtem nedisponuje právní osoba,ale i to je OK.

Chtěla bych poprosit pana Babiše,kterého si nesmírně vážím,aby Tomášovi Vítkovi na jeho adresu zaslal kasičku s 55 OOO Kč,-
Pan Vítek může naprosto všechno,lidi drží hubu.bojí se.Zákony a spravedlnost v této zemi nehledejte.

S přátelským pozdravem,

kohlerová olga Havanská 12 Praha 7

=?iso-8859-2?Q?Spisov=E1 slu=BEba EPD - MF=C8R?=, Ministerstvo financí

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Mgr Ing
Tomáš Vítek', zaslané '15.04.2016 20:35:49' bylo po kontrole všech
náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování.
Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů
Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro otevření souboru typu PDF
potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma
stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz :
[1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MFCR6XFQEZ

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo financí ČR
Letenská 525/15
11810 Praha 1

--------------------------------------------------------------------------

Tato e-mailová zpráva má pouze informativní charakter a vychází z
podkladů, které byly odesílateli předány nebo zaslány v minulosti. Obsah
této e-mailové zprávy, resp. jakékoliv případné právní jednání vyplývající
z této e-mailové zprávy, se nepovažuje za návrh na uzavření smlouvy ve
smyslu ustanovení § 1731 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v
platném znění (dále jen „občanský zákoník“) nebo akceptaci návrhu na
uzavření smlouvy ve smyslu § 1740 občanského zákoníku, popř. potvrzení
uzavření smluvního vztahu, není-li odesílatelem uvedeno výslovně jinak.
Tato e-mailová zpráva je určena pouze pro osobní a důvěrné užití určenými
adresáty, tedy osobou (osobami), které (kterým) je obsahově určena.
Nejste-li osobou, které je tato zpráva určena, upozorňujeme Vás, že
jakékoliv šíření či kopírování této e-mailové zprávy, či informace z ní,
je zakázáno. Jestliže tuto e-mailovou zprávu obdržíte nedopatřením,
prosíme, oznamte tuto skutečnost odesílateli a odstraňte zprávu samotnou i
všechny její přílohy ze svého systému.

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"