Metody výběrového řízení na prodej a pronájem nebytových prostor

Dotaz byl úspěšný.

Olga Richterová

Povinný subjekt: Městská část Praha 2

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
Žádám dle zákona č. 106/1999 Sb.,

1. o informaci, jaká metoda se volí pro výběrová řízení na prodej a
pronájem nebytových prostor (např. obálková, elektronická aukce,
nebytové prostory se neprodávají,...)
2. o informaci, zda je v průběhu výběrového řízení na prodej a
pronájem nebytových prostor umožněno zájemcům doplnit chybějící
formální náležitosti a pokud ano, jaké, v jaké časové lhůtě a jakou
formou jsou zájemci o nutnosti doplnění náležitostí informováni
3. o informaci, zda prodeje a pronájmy konkrétních nebytových
prostor vychází z nějakého strategického dokumentu (např. strategie
rozvoje MČ)

Žádám o poskytnutí informace na můj email.
Žádám o přímé poskytnutí informace, nikoliv jen odkaz na zveřejněný
dokument.
Předem děkuji za Vaši vstřícnost.

S přátelským pozdravem,
Olga Richterová, zastupitelka MČ Praha 10

Městská část Praha 2

Dobrý den,
datová zpráva ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Metody výběrového řízení na prodej a pronájem nebytových prostor“ byla doručena na elektronickou adresu podatelny. Po ověření správnosti podání (zaručený el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy.

Odesláno: 09.11.2015 13:05:30
Doručeno: 09.11.2015 13:30:00

Na toto upozornění neodpovídejte.
e-podatelna

Městská část Praha 2
Náměstí Míru 20/600
120 39 Praha 2
tel.: +420 236 044 111
fax: +420 222 510 138
e-mail: [email address]
web: www.praha2.cz

Městská část Praha 2

1 příloha

Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Metody výběrového řízení na prodej a pronájem nebytových prostor“ bylo přijato k dalšímu zpracování.
O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Odesláno: 09.11.2015 13:05:30
Doručeno: 09.11.2015 13:30:00
Číslo jednací: MCP2/112379/2015

Na toto upozornění neodpovídejte.
e-podatelna

Městská část Praha 2
Náměstí Míru 20/600
120 39 Praha 2
tel.: +420 236 044 111
fax: +420 222 510 138
e-mail: [email address]
web: www.praha2.cz

Městská část Praha 2

Dobrý den,
Vaše datová zpráva ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Metody výběrového řízení na prodej a pronájem nebytových prostor“, kterou jste 09.11.2015 13:05:30 zaslal (a) na elektronickou adresu podatelny, nemohla být elektronickou podatelnou přijata ke zpracování. Tato datová zpráva již byla na elektronickou adresu podatelny zaslána.
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna

Městská část Praha 2
Náměstí Míru 20/600
120 39 Praha 2
tel.: +420 236 044 111
fax: +420 222 510 138
e-mail: [email address]
web: www.praha2.cz

Městská část Praha 2

Dobrý den,
datová zpráva ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Metody výběrového řízení na prodej a pronájem nebytových prostor“ byla doručena na elektronickou adresu podatelny. Po ověření správnosti podání (zaručený el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy.

Odesláno: 09.11.2015 13:05:30
Doručeno: 11.11.2015 17:00:38

Na toto upozornění neodpovídejte.
e-podatelna

Městská část Praha 2
Náměstí Míru 20/600
120 39 Praha 2
tel.: +420 236 044 111
fax: +420 222 510 138
e-mail: [email address]
web: www.praha2.cz

Krčová Soňa, Městská část Praha 2

2 přílohy

Dobrý den,

v příloze Vám zasíláme odpověď na Vámi vyžádané informace, týkající se
nebytových prostor.

S pozdravem

 

Soňa Krčová

oddělení správy a ekonomiky majetku

odbor majetku a investic

[1]cid:image002.jpg@01CA2FDA.E73EA9A0

nám. Míru 20

120 39 Praha 2

tel.: 236 044 251

[2][email address]

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]