Metody výběrového řízení na prodej a pronájem nebytových prostor

Dotaz byl částečně úspěšný.

Olga Richterová

Povinný subjekt: Městská část Praha 11

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
Žádám dle zákona č. 106/1999 Sb.,

1. o informaci, jaká metoda se volí pro výběrová řízení na prodej a pronájem nebytových prostor (např. obálková, elektronická aukce, nebytové prostory se neprodávají,...)
2. o informaci, zda je v průběhu výběrového řízení na prodej a pronájem nebytových prostor umožněno zájemcům doplnit chybějící formální náležitosti a pokud ano, jaké, v jaké časové lhůtě a jakou formou jsou zájemci o nutnosti doplnění náležitostí informováni
3. o informaci, zda prodeje a pronájmy konkrétních nebytových prostor vychází z nějakého strategického dokumentu (např. strategie rozvoje MČ)

Žádám o poskytnutí informace na můj email.
Žádám o přímé poskytnutí informace, nikoliv jen odkaz na zveřejněný dokument.
Předem děkuji za Vaši vstřícnost.

S přátelským pozdravem,
Olga Richterová, zastupitelka MČ Praha 10

Městská část Praha 11

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
datová zpráva ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Metody výběrového řízení na prodej a pronájem nebytových prostor“ byla dodána na elektronickou adresu podatelny. Po ověření správnosti podání (zaručený el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy." V případě neexistence zaručeného podpisu bude taková zpráva předána bez evidence ve spisové službě.

 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna
Městská část Praha 11
Ocelíková 672/1
14941 Praha 415
tel.: +420 267 902 111
fax: +420 267 902 286
e-mail: Instituce [MČ Praha 11 vyžaduje e-mail]
web: www.praha11.cz
Příjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu s povolenou velikostí max. 5000000 bytů.

Městská část Praha 11

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Metody výběrového řízení na prodej a pronájem nebytových prostor“ bylo doručeno 09.11.2015 13:30:00 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem MCP11/15/061217.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna
Městská část Praha 11
Ocelíková 672/1
14941 Praha 415
tel.: +420 267 902 111
fax: +420 267 902 286
e-mail: Instituce [MČ Praha 11 vyžaduje e-mail]
web: www.praha11.cz

Hořejší Simona Bc. (OMP) P11,

1 příloha

Dobrý den,

 

v příloze Vám zasílám odpověď na Vaší žádost o poskytnutí informací dle
zákona č. 106/1999 Sb.

 

S pozdravem

 

Bc. Simona Hořejší

referent oddělení pronájmu nebytových prostor

odbor majetkoprávní

Úřad městské části  Praha 11

Ocelíkova 672

149 41  PRAHA 4

 

(:                         267 902 285

@:                         [1][email address]

ý:                        [2]www.praha11.cz

úřední dny:     po: 8:00-15:30, Út: 8:00-11:30, St: 10:30-17:30

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.praha11.cz/

Městská část Praha 11

1 příloha

Městská část Praha 11
Ocelíková 672/1
14941 Praha 415
tel.: +420 267 902 111
fax: +420 267 902 286
e-mail: Instituce [MČ Praha 11 vyžaduje e-mail]
web: www.praha11.cz