Metody výběrového řízení na prodej a pronájem nebytových prostor

Dotaz byl úspěšný.

Olga Richterová

Povinný subjekt: Městská část Praha 7

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám dle zákona č. 106/1999 Sb.,

1. o informaci, na základě jakých podkladů byla pro prodej a pronájem nebytových prostor zvolena obálková metoda a zda se uvažuje o její změně
2. o informaci, zda je v průběhu výběrového řízení na prodej a pronájem nebytových prostor umožněno zájemcům doplnit chybějící formální náležitosti a pokud ano, jaké, v jaké časové lhůtě a jakou formou jsou zájemci o nutnosti doplnění náležitostí informováni
3. o informaci, zda prodeje a pronájmy konkrétních nebytových prostor vychází z nějakého strategického dokumentu (např. strategie rozvoje MČ)

Žádám o poskytnutí informace na můj email.
Žádám o přímé poskytnutí informace, nikoliv jen odkaz na zveřejněný dokument.
Předem děkuji za Vaši vstřícnost.

S přátelským pozdravem,
Olga Richterová, zastupitelka MČ Praha 10

Městská část Praha 7

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
datová zpráva ve věci ?Žádost o informace podle dotaz - Metody výběrového řízení na prodej a pronájem nebytových prostor? byla dodána na elektronickou adresu podatelny. Po ověření správnosti podání (zaručený el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy."
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna
Úřad městské části Praha 7
nábř. Kpt. Jaroše 1000
17000 Praha 7
tel.: +420 220 144111
e-mail: Instituce [MČ Praha 7 vyžaduje e-mail]
www.praha7.czPříjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu s povolenou velikostí max. 8388608 bytů.

Městská část Praha 7

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
Vaše datová zpráva ve věci ?Žádost o informace podle dotaz - Metody výběrového řízení na prodej a pronájem nebytových prostor?, kterou jste 09.11.2015 12:58:53 na elektronickou adresu podatelny, byla operátorem elektronické podatelny vyřazena ze zpracování, jelikož neobsahuje dokument úředního charakteru.
 
Zpráva byla postoupena do režimu běžné e-mailové pošty úřadu, která je přijímána mimo elektronickou podatelnu. Zpráva byla přeposlána na emailovou adresu [email address].
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna
Úřad městské části Praha 7
nábř. Kpt. Jaroše 1000
17000 Praha 7
tel.: +420 220 144111
e-mail: Instituce [MČ Praha 7 vyžaduje e-mail]
www.praha7.czPříjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu s povolenou velikostí max. 8388608 bytů.

VED OMA Kolář Robert Mgr., Městská část Praha 7

Vážená paní Richterová,

 

k Vaší žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. ve
věci metody výběrového řízení na prodej a pronájem nebytových prostor, k
Vaším jednotlivým dotazům uvádíme následující:

 

1. Obálková metoda pro pronájem nebytových prostor byla zvolena na základě
zkušeností z jejího dlouhodobého užívání v minulých letech. V současné
době obecně analyzujeme další možnosti způsobu realizace soutěží na
pronájem bytů a nebytových prostor, včetně základní poptávky trhu ve
smyslu elektronických aukcí. Nebytové prostory MČ Praha 7 neprodává.

 

2. Výběrové řízení na pronájem nebytových prostor je veřejné. Kdokoliv má
možnost se zúčastnit veřejného jednání příslušné výběrové komise tj.
otevírání a hodnocení přijatých nabídek. V případě zjištění chybějících
formálních náležitostí nabídky, posuzuje komise, jak s touto naložit,
popřípadě pokud je zájemce přítomen, požádá komise o vysvětlení. Základem
posuzování je míra důležitosti nedostatku a zda jej lze například dohledat
ve veřejných registrech, včetně míry posouzení dosavadního pořadí nabídky
(např. pokud v celkovém pořadí úspěšnosti vykazuje nabídka na poslední
místě formální nedostatky, které nemají vliv na samotné umístění v
soutěži, není uchazeč vyzván k doplnění, oproti tomu pokud nabídka, jež se
umístila na předních místech, vykazuje formální nedostatky, je zpravidla
dána uchazeči možnost doplnění). Je dbán důraz na princip rovného
zacházení a nediskriminace. Nebytové prostory MČ Praha 7 neprodává.

 

3. Pro účely pronájmu nebytových prostor MČ Praha 7 přijala následující
dokumenty, podle kterých je postupováno: Pokyny a poučení pro zájemce o
účast ve výběrovém řízení MČ P7 o uzavření nájemní smlouvy na nebytový
prostor, Závazná nabídka do výběrového řízení MČ P7 o uzavření nájemní
smlouvy na nebytový prostor, Manuál k přidělování bodů při výběrovém
řízení na nebytové prostory, Vzor smlouvy o nájmu bytů a nebytových
prostor svěřených MČ P7, Souhlas s uveřejněním jména a příjmení pro
fyzické osoby bez ŽL, Jakým způsobem mohou žádat spolky (dříve neziskové
organizace) o zvýhodněné nájemné. Veškeré tyto dokumenty jsou veřejné a
dostupné na internetových stránkách MČ Praha 7. Strategický plán rozvoje
MČ Praha 7 je nyní v připomínkovacím řízení a dosud nebyl vydán. Nebytové
prostory MČ Praha 7 neprodává.

 

V případě jakýchkoliv dalších dotazů v této věci se na nás neváhejte
obrátit i mimo rámec zákona č. 106/1999 Sb.

 

S pozdravem

 

 

Mgr. Robert Kolář

vedoucí odboru

 

Úřad MČ Praha 7

odbor majetku

nábř. Kpt. Jaroše 1000

170 00 Praha 7

 

tel. 220 144 056

mob. 605 430 899

kancelář č. 255

[1][email address]

[2]www.praha7.cz

ID DS: r44b2x7

 

References

Visible links
1. blocked::mailto:[email address]
mailto:[email address]
2. blocked::http://www.praha7.cz/
http://www.praha7.cz/