Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Schikora prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Metodika k MPP pro MČ

Schikora vznesl tento dotaz dotaz na Hlavní město Praha

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Čekáme, až si Schikora přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Povinný subjekt: Hlavní město Praha

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Žádám o zaslání metodiky pro městské části k zasílání připomínek k Metropolitnimu plánu Prahy, ve které se řeší, jakým způsobem mají být připomínky schváleny radou či ZMČ a termíny.

S přátelským pozdravem,

Schikora

podatelna, Hlavní město Praha

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 8.9.2022 20:54:42 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Metodika k MPP pro MČ elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 8.9.2022 20:54:42 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Potvrzení o doručení podání na elektronickou podatelnu

Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy potvrzuje, že
Vaše podání označené v předmětu zprávy "Žádost o informace podle dotaz - Metodika k MPP pro MČ",
bylo doručeno dne 8.9.2022 20:54:42 a zaevidováno pod číslem jednacím
MHMP 1645485/2022.

Toto potvrzení je generováno automaticky elektronickou podatelnou,
neodpovídejte na ně.

Výsledek ověření:
______________________________________________________________________
Obálka - E-mail
Uznávaný elektronický podpis: NE
______________________________________________________________________

Tato zpráva potvrzující doručení podání na elektronickou podatelnu není
potvrzením splnění náležitosti podání podle jiných právních předpisů.

Hlavní město Praha

1 příloha

Hlavní město Praha,
Magistrát hlavního města Prahy

Vám zasílá v příloze této datové zprávy dokument/spis evidovaný pod jednoznačným identifikátorem MHMPXPJLB9PX a značkou MHMP 1689024/2022.

Datum podání dokumentu/spisu: 15.9.2022.
Odesílatelem dokumentu je odbor UZR.

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Schikora prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.