Metodika hodnocení úspěšnosti experimentu v ul. Korunovační

Michal A. Valášek vznesl tento dotaz dotaz na Městská část Praha 7

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Městská část Praha 7 měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Michal A. Valášek

Vážení,

na https://www.praha7.cz/v-ulici-korunovacn... nyla zveřejněna zpráva o testování úprav zvyšujících bezpečnost chodců v ul. Korunovačních, ze které cituji:

"Opatření bude Praha 7 průběžně monitorovat a vyhodnocovat a po skončení testovacího režimu na jaře příštího roku bude rozhodnuto o trvalém řešení."

Podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím tímto žádám o poskytnutí následujících informací:

1. Kým a podle jaké metodiky bude probíhat ono "monitorování a vyhodnocování"?
2. Jaké konkrétní parametry budou sledovány?
3. Jaké byly hodnoty těchto parametrů před zahájením experimentu?
4. Jaké jsou požadované cílové hodnoty těchto parametrů, po jejichž dosažení bude experiment považován za úspěšný, resp. při jejichž nedosažení bude považován za neúspěšný?
5. Jsou-li shora uvedené informace obsaženy v nějakém dokumentu, žádám o poskytnutí těchto dokumentů. Nejsou-li, žádám o informaci, kdy, kým a jak byly stanoveny.

Michal A. Valášek

Pořízka Jiří Bc.,

2 přílohy

Dobrý den vážený pane,

 

v příloze Vám zasíláme odpověď na žádost o poskytnutí informace podle
InfZ.

 

S pozdravem

 

 

Bc. Jiří Pořízka 

vedoucí Útvaru kontroly, auditu a stížností

 

e-mail:[1][emailová adresa

mob: +420 737110416

kancelář: Dělnická 44a, 170 00  Praha 7

 

[2]Popis: Popis: cid:image001.jpg@01D133FE.155CAD40

 

Městská část Praha 7

nábř. Kpt. Jaroše 1000

170 00 Praha 7

[3]www.praha7.cz + [4]facebook

 

Záleží nám na Vaší spokojenosti s našimi službami. Můžete je ohodnotit
[5]zde.

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
3. http://www.praha7.cz/ blocked::http://www.praha7.cz/
http://www.praha7.cz/
4. https://www.facebook.com/Praha7
https://www.facebook.com/Praha7
5. http://hobulet.cz/dotaznik_spokojenosti....
http://www.praha7.cz/formular

Michal A. Valášek

Dne 1. 12. 2018 jsem podal prostřednictvím webu Informace pro všechny žádost o informace, v níž jsem se domáhal informací týkajících se dopravního experimentu v Korunovační ulici.

Dnešního dne, 11. 12. 2018, jsem od povinného subjektu obdržel stručné literární dílko, jehož námět sice vykazuje jisté podobnosti s tématem mých zcela konkrétních dotazů, ale neposkytuje ony konkrétní informace, jichž jsem se domáhal.

Dovoluji si povinný subjekt - v průběhu naší vzájemné komunikace již po několikáté - upozornit, že pokud nějakou informaci neposkytne, nemůže to odbýt neformálním sdělením neurčitého obsahu, ale je ze zákona povinen vydat konkrétní rozhodnutí s konkrétním a přezkoumatelným zdůvodněním. A to i v případě, že informací nedisponuje.

Zcela pak byla pominuta má posledí otázka, na kterou povinný subjekt neodpověděl ani náznakem.

Protože povinný subjekt poskytl požadované informace pouze částečně, aniž o zbytku vydal rozhodnutí o odmítnutí, nezbývá mi, než podat stížnost podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Žádám tedy povinný subjekt, aby v rámci autoremedury postupoval v souladu se zákonem. Neuzná-li tak za vhodné, žádám nadřízený orgán, aby mu totéž přikázal v rámci řízení o stížnosti.

Michal A. Valášek

Pořízka Jiří Bc.,

2 přílohy

Dobrý den vážený pane,

 

v příloze Vám zasíláme odpověď na stížnost podle § 16a InfZ.

 

S pozdravem

 

Bc. Jiří Pořízka 

vedoucí Útvaru kontroly, auditu a stížností

 

e-mail:[1][emailová adresa

mob: +420 737110416

kancelář: Dělnická 44a, 170 00  Praha 7

 

[2]Popis: Popis: cid:image001.jpg@01D133FE.155CAD40

 

Městská část Praha 7

nábř. Kpt. Jaroše 1000

170 00 Praha 7

[3]www.praha7.cz + [4]facebook

 

Záleží nám na Vaší spokojenosti s našimi službami. Můžete je ohodnotit
[5]zde.

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
3. http://www.praha7.cz/ blocked::http://www.praha7.cz/
http://www.praha7.cz/
4. https://www.facebook.com/Praha7
https://www.facebook.com/Praha7
5. http://hobulet.cz/dotaznik_spokojenosti....
http://www.praha7.cz/formular

Michal A. Valášek

Vážený pane Pořízko,

vzhledem k tomu, že při osobním setkání jste na mne působil dojmem člověka inteligentního a kompetentního, dovolím si co pracovní teorii předpokládat, že ač jste pod odpovědí podepsán vy, nejste jejím skutečným autorem. Z autorství podezírám odbor dopravy, který je svým... svébytným přístupem k žádostem o informace neblaze proslulý.

Mohl byste prosím zajistit, aby si tam celou záležitost převzala osoba s ukončeným základním vzděláním, resp. obdařená funkční gramotností na úrovni takové osobě odpovídající, a vyřídila mou žádost alespoň na třetí pokus v souladu se zákonem?

Pokud povinný subjekt neposkytne požadovanou informaci, byť jenom částečně a lhostejno z jakého důvodu, je o tom povinen vydat rozhodnutí se všemi náležitostmi, nestačí pouze napsat neformální odpověď "nemáme, sorryjako". (Pomíjím teď speciální případy, které zde zjevně nenastaly.)

Při zpracovávání uvedeného rozhodnutí můžete ještě jednou a důkladněji rozjímat, zda skutečně neexistuje žádný dokument (včetně např. zadání úkolu, dopisu, zápisu z porady...) který by popisoval aspekty vyhodnocení celého experimentu. Ačkoliv samozřejmě nelze vyloučit, že váš úřad koná věci zcela náhodné a bezdůvodné, nechce se mi tomu věřit.

V dokonalé úctě,

Michal A. Valášek

Pořízka Jiří Bc.,

1 příloha

Dobrý den vážený pane,

 

sdělujeme Vám, že dnešního dne, tedy 03.01.2019 jsme spisový materiál
č.j.: MČ P7189413/2018 ve věci Vaší stížnosti ze dne 25.12.2018 postoupili
nadřízenému orgánu.

 

S pozdravem

 

Bc. Jiří Pořízka 

vedoucí Útvaru kontroly, auditu a stížností

 

e-mail:[1][emailová adresa

mob: +420 737110416

kancelář: Dělnická 44a, 170 00  Praha 7

 

[2]Popis: Popis: cid:image001.jpg@01D133FE.155CAD40

 

Městská část Praha 7

nábř. Kpt. Jaroše 1000

170 00 Praha 7

[3]www.praha7.cz + [4]facebook

 

Záleží nám na Vaší spokojenosti s našimi službami. Můžete je ohodnotit
[5]zde.

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
3. http://www.praha7.cz/ blocked::http://www.praha7.cz/
http://www.praha7.cz/
4. https://www.facebook.com/Praha7
https://www.facebook.com/Praha7
5. http://hobulet.cz/dotaznik_spokojenosti....
http://www.praha7.cz/formular