Město Ralsko, došlé faktury v období 2010 až 2015

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Město Ralsko

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážení,

ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
tímto žádám o poskytnutí následujících informací:

Žádám o zaslání seznamu všech došlých faktur Města Ralsko v rozsahu
minimálně data dojití, fakturované částky, data splatnosti (je-li evidován), data úhrady, fakturovaného plnění, popisu (pokud je k dispozici), IČ a názvu příjemce, a to za dobu od počátku roku 2010 do konce roku 2015 včetně.

Současně žádám o poskytnutí informace ve strojově čitelné podobě,
např. v elektronické podobě ve formátu XLS nebo XLSX po exportu z
příslušného informačního systému.

Odpověď žádám výhradně v elektronické podobě.
S přátelským pozdravem,
Vít Veselý

Oldřich Němec, Město Ralsko

2 přílohy

Dobrý den,

 

v příloze přikládám oznámení o výši úhrady před poskytnutím informace k
žádosti ze dne 22. 3. 2016.

 

S pozdravem

 

Mgr. Oldřich Němec

tajemník MěÚ

Městský úřad Ralsko

Kuřívody 701

471 22 Ralsko

tel.: 487 898 142

e-mail: [1][email address]

 

[2]znak

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Povinný subjekt: Oldřich Němec

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Dobrý den,
částku 526.- Kč za poskytnutí informace dle zákona 106 jsem převedl bezhotovostně na účet Města Ralsko 24420421/0100, var. symbol 01011956, k.s. 308, datum splatnosti 29.3.2016, jak jste po mne velice správně požadoval. Potvrzení o převodu částky je zde:

https://onedrive.live.com/redir?resid=48...

Zároveň si Vás dovoluji upozornit, že mi žádný zákon nenařizuje Vám předkládat originál dokladu o úhradě, kterým podmiňujete zaslání požadovaných informací. Pokud je snad v Městě Ralsko uplatňován pro Židy jiný výklad platné legislativy, než v jiných městech a obcích České republiky, tak Vám originál dokladu o úhradě za info dle 106 rád osobně přivezu a předložím. Vzhledem k tomu, že se momentálně nacházím v oblasti mimo EU, naúčtuji vám však veškeré náklady, které mi touto cestou do Ralska vzniknou.

S pozdravem,

Vít Veselý

Oldřich Němec, Město Ralsko

3 přílohy

Dobrý den,

 

na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, doručenou na
Městský úřad Ralsko dne 22. 3. 2016 přes [1]www.infoprovsechny.cz, zapsané
pod čj. MURA/733/2016, a po platbě předepsané úhrady ve výši 526,-- Kč dne
29. 3. 2016, Vám v příloze zasíláme požadované dokumenty.

Technické upozornění: Z důvodu velkého objemu požadovaných dokumentů jsme
nuceni zaslat v několika e-mailech.

 

S pozdravem

 

Mgr. Oldřich Němec

tajemník MěÚ

Městský úřad Ralsko

Kuřívody 701

471 22 Ralsko

tel.: 487 898 142

e-mail: [2][email address]

 

[3]znak

 

References

Visible links
1. http://www.infoprovsechny.cz/
2. mailto:[email address]

Oldřich Němec, Město Ralsko

3 přílohy

II. část.

 

S pozdravem

 

Mgr. Oldřich Němec

tajemník MěÚ

Městský úřad Ralsko

Kuřívody 701

471 22 Ralsko

tel.: 487 898 142

e-mail: [1][email address]

 

[2]znak

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Oldřich Němec, Město Ralsko

3 přílohy

III. část.

 

S pozdravem

 

Mgr. Oldřich Němec

tajemník MěÚ

Městský úřad Ralsko

Kuřívody 701

471 22 Ralsko

tel.: 487 898 142

e-mail: [1][email address]

 

[2]znak

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Oldřich Němec, Město Ralsko

2 přílohy

IV. část… a poslední.

 

S pozdravem

 

Mgr. Oldřich Němec

tajemník MěÚ

Městský úřad Ralsko

Kuřívody 701

471 22 Ralsko

tel.: 487 898 142

e-mail: [1][email address]

 

[2]znak

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]