Měsíčník "Holešovsko" číslo 8., ročník 20 ze dne 20.8.2014

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Město Holešov

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážení,
žádám o zaslání výhradně elektronickou cestou kopii tohoto
měsíčníku, případně mi postačuje i jen odkaz k jeho stažení:

Regionální měsíčník města Holešova "Holešovsko" číslo 8., ročník 20 ze dne 20.8.2014

Odpověď žádám zaslat výhradně v elektronické podobě.
S přátelským pozdravem,
Vít Veselý

Město Holešov

1 příloha

Dobrý den,
Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Měsíčník "Holešovsko" číslo 8., ročník 20 ze dne 20.8.2014", které jste 12.04.2016 08:12:23 zaslal(a) na adresu
e-podatelny, bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou
podatelnou 12.04.2016 09:00:13 přijato k dalšímu zpracování.

Děkujeme Vám za důvěru.
Městský úřad Holešov

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY.
NEODPOVÍDEJTE NA NI!
******************************************************************************************************************************

Město Holešov

1 příloha

Dobrý den,
Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Měsíčník "Holešovsko" číslo 8., ročník 20 ze dne 20.8.2014", které jste 12.04.2016 08:12:23 zaslal(a) na adresu
e-podatelny, bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou
podatelnou 12.04.2016 09:00:18 přijato pod číslem jednacím 8004/2016 do spisové služby.

Děkujeme Vám za důvěru.
Městský úřad Holešov

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY.
NEODPOVÍDEJTE NA NI!
******************************************************************************************************************************

Petr Chvátal, Město Holešov

3 přílohy

Vážený pane,

 

v příloze Vám zasílám odpověď na Vaši žádost ze dne 12.04.2016 a také
požadované Holešovsko č. 8 z roku 2014.

 

S pozdravem

 

 

 
Mgr. Petr Chvátal | vedoucí odboru

Odbor kultury, školství a památkové
[1]cid:image001.png@01D0470A.30EA2240 péče
Mobil: (+420) 724 547 129
Tel: (+420) 573 521 600
E-mail: [2][email address]
Web: [3]www.holesov.cz
 

 

 

References

Visible links
1. http://www.holesov.cz/
2. mailto:[email address]
3. http://www.holesov.cz/