Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Jozef Trško prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Meritorní rozhodnutí ve věci sp. zn. 6 To 632/2016

Čekáme, až si Jozef Trško přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Povinný subjekt: Krajský soud v Ostravě

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

zdvořie Vás žádám, abyste mi poskytli anonymizována rozhodnutí ve věci vedené u Vašho soudu pod sp. zn. 6 To 632/2016, a to rozhodnutí čj. 6 To 632/2016-307 a další meritorní rozhodnutí, která Váš soud ve věci vydal.

Děkuji.

S přátelským pozdravem,

Jozef Trško

Krajský soud v Ostravě

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Meritorní rozhodnutí
ve věci sp. zn. 6 To 632/2016" s evidenčním číslem
b0eab0ed-eb32-484d-9048-700806d7d8dd a s běžným číslem 85526/2020 bylo
doručeno dne 05.04.2020 00:16:33.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Ostravě

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Slaninová Lenka, Krajský soud v Ostravě

3 přílohy

Vážený pane,

 

v příloze zasílám odpověď na Vaši žádost ze dne 5. 4. 2020 o poskytnutí
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
evidovanou u KS v Ostravě pod sp. zn. Si 382/2020.

 

S pozdravem

 

Lenka Slaninová

sekretariát

Krajský soud v Ostravě

Havlíčkovo nábřeží 34

728 81  Ostrava

tel.: 596 153 555

 

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Jozef Trško prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.