Pavel Novotný

Povinný subjekt: Město Varnsdorf

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

v souvislosti s pořízením mobilního radaru, zkušeností z minulosti a informací z médií Vás žádám o poskytnutí informací:

1) Kolik radarových stanovišť (míst určených k měření rychlosti za pomoci mobilního radaru) bylo (nebo je v plánu) zřídit, které budou spadat pod Městský úřad Varnsdorf?
2) Kolik radarů je (bude) na těchto stanovištích používáno?
3) Kde jsou (budou) tyto radarové stanoviště umístěny (GPS souřadnice, adresa s číslem popisným či jinak snadno dohledatelná lokace) schválená Policií ČR?
4) Pokud je (bude) počet radarů nižší než počet radarových stanovišť, dle jakého vzorce či harmonogramu budou radary přesouvány mezi stanovišti?

S přátelským pozdravem,

Pavel Novotný

Radek Kříž, Město Varnsdorf

Vážený pane Novotný,

na základě Vaší žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve
znění pozdějších předpisů, Vám sdělujeme následující:

V současné době ve Varnsdorfu žádná radarová stanoviště nemáme a pro
letošní rok zatím o jejich zřizování ani neuvažujeme.

S pořízením mobilního radaru pro Městskou policii Varnsdorf v loňském roce
jsme požádali KŘP Ústeckého kraje o určení míst měření rychlosti pro rok
2023.

ad 1)
Na území města Varnsdorfu máme od KŘP Ústeckého kraje schváleno šest míst,
kde může MP Varnsdorf měřit rychlost.

ad 2)
Na těchto místech je používán jeden mobilní laserový radar.

ad 3)
Měření rychlosti je v souladu určení míst měření prováděno od 7:00 hod. do
18:00 hod. na níže uvedených pozemních komunikacích:
- Studánka, silnice I/9, u bývalé autobusové zastávky a u bývalé školy č.
p. 283 (sídlo SaM)
- ul. Národní, u parkoviště a u bývalého hotelu Praha – současná obytná
zóna
- ul. Karlova, oboustranně v prostoru mezi základní školo Karlova a
kostelem
- ul. 5. května, oboustranně pod OC Kaufland
- ul. Žitavská, u domu č.p. 1072, u firmy Retos a večerkou
- silnice III/2641 – ul. Čs. Letců u čp. 2402 – křižovatka s ul. Smetanova
ve Varnsdorfu      
  (měření bude probíhat v obou směrech)

ad 4)
Měření rychlosti probíhá náhodně a nepravidelně.
S pozdravem 

Ing. Radek Kříž
tajemník MěÚ Varnsdorf
[1][emailová adresa]
tel.: +420 417 545 101
[2]www.varnsdorf.cz

Zvažte, prosím, zda je nutno tuto zprávu vytisknout! Šetřeme naše životní
prostředí!
------ Přeposlaná zpráva ------
Od: "Pavel Novotný" <[3][FOI #9472 e-mail] ??>
Komu: "dotaz dotazy vznesené na instituci Město Varnsdorf"
<[4]Instituce [Město Varnsdorf vyžaduje e-mail]>
Odesláno: 17.02.2023 16:18:07
Předmět: Žádost o informace podle dotaz - Měření rychlosti - radary
Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k
informacím.
 
Povinný subjekt:
Město Varnsdorf
 
Žadatel:
[redacted]
 
Povinný subjekt: Město Varnsdorf
 
Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k
informacím.
 
Vážená paní, vážený pane,
 
v souvislosti s pořízením mobilního radaru, zkušeností z minulosti a
informací z médií Vás žádám o poskytnutí informací:
 
1) Kolik radarových stanovišť (míst určených k měření rychlosti za pomoci
mobilního radaru) bylo (nebo je v plánu) zřídit, které budou spadat pod
Městský úřad Varnsdorf?
2) Kolik radarů je (bude) na těchto stanovištích používáno?
3) Kde jsou (budou) tyto radarové stanoviště umístěny (GPS souřadnice,
adresa s číslem popisným či jinak snadno dohledatelná lokace) schválená
Policií ČR?
4) Pokud je (bude) počet radarů nižší než počet radarových stanovišť, dle
jakého vzorce či harmonogramu budou radary přesouvány mezi stanovišti?
 
S přátelským pozdravem,
 
Pavel Novotný
 
Informaci poskytněte elektronicky na e-mail:
[5][FOI #9472 e-mail] ??
 
Tato elektronická adresa je adresou pro doručování ve smyslu § 14 odst. 2
Zákona o svobodném přístupu k informacím. Na tuto adresu žádám i o
doručení do vlastních rukou (případně rozhodnutí o odmítnutí žádosti)
postupem podle § 19 odst. 8 Správního řádu. Řádným a včasným zpřístupněním
informace na základě této žádosti beru na vědomí, že jste splnili svou
povinnost podle Zákona 106/1999 Sb.
 
Vámi poskytnutá informace bude automaticky zveřejněna na stránkách
[6]http://www.informaceprovsechny.cz. Použitím této služby žadatel s
takovým zveřejněním vyjádřil souhlas. Tím také splníte povinnost zveřejnit
informace způsobem umožňující dálkový přístup (§ 5, odst. 3 Zákona
106/1999 Sb.).
 
Ochrana osobních údajů žadatele:
Jako provozovatel služby Informace pro všechny vás žádáme, abyste do
odpovědi a případných příloh NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE. Pro
plnou identifikaci žadatele ve vaší odpovědi stačí jméno, příjmení a
unikátní e-mailová adresa, kterou vygeneroval náš systém pro daný dotaz.
Při uveřejnění vaší odpovědi na stránkách Informace pro všechny dochází k
zveřejnění na stránkách [7]http://www.infoprovsechny.cz. Pokud text
odpovědi obsahuje osobní údaje, k jejichž zveřejnění vám žadatel nedal
souhlas, dochází jejich uveřejněním k porušení ochrany osobních údajů.
Jako povinný subjekt jste podle zákona správcem osobních údajů žadatele,
které jste povinni zpracovávat pouze za účelem vyřízení žádosti o
poskytnutí informace. Při uveřejnění informací zákon předpokládá
zveřejnění poskytnutí informací, nikoliv zveřejnění identifikačních údajů
žadatele.
 
Datum podání:
 
17/2/2023
-------------------------------------------------------------------
 
Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou
uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně
osobních údajů a autorských právech si přečtěte:
[8]https://infoprovsechny.cz/help/officers
 
Upozorňujeme na zpoždění zveřejňování dotazů a odpovědí v některých
případech.
 
Pokud jste poskytovatelem informací a považujete naši službu za užitečnou,
požádejte IT nebo oddělení spravující vaše webové stránky o propojení s
našimi stránkami – ideálně tam, kde uveřejňujete povinné informace.
 
 
-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. http://www.varnsdorf.cz/
3. mailto:[FOI #9472 e-mail] ??
4. mailto:Instituce [Město Varnsdorf vyžaduje e-mail]
5. mailto:[FOI #9472 e-mail] ??
6. http://www.informaceprovsechny.cz/
7. http://www.infoprovsechny.cz/
8. https://infoprovsechny.cz/help/officers