Měření rychlosti - radary

Dotaz byl částečně úspěšný.

Povinný subjekt: Město Nové Město nad Metují

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

v reakci na rozporuplné a neúplné informace, jež jsou publikována v médiích a na sociálních sítích, Vás žádám ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o informace

1) Kolik radarových stanovišť bylo (nebo je v plánu) zřídit od 1.7.2020 do 31.3.2021, které budou spadat pod Městský úřad Nové Město nad Metují?
2) Kolik radarů je (bude) na těchto stanovištích používáno?
3) Kde jsou (budou) tyto radarové stanoviště umístěny (GPS souřadnice, adresa s číslem popisným či jinak snadno dohledatelná lokace)?
4) Pokud je (bude) počet radarů nižší než počet radarových stanovišť, dle jakého vzorce či harmonogramu budou radary přesouvány mezi stanovišti?
5) Na základě jakých podkladů (dat, analýz, zpráv, zhodnocení, výběr pokut z radarů v jiných městech a obcích, vyhodnocení zvýšení bezpečnosti po instalování radarů z jiných měst či obcích, ...) bylo rozhodnuto o počtu radarových stanovišť a počtu radarů?
6) Jakým způsobem byly podklady z otázky č. 4 vyhodnoceny, jaká byla použita kritéria pro určení počtu radarových stanovišť a počtu radarů?
7) Na základě jakých podkladů (dat, analýz, zpráv, zhodnocení, výběr pokut z radarů v jiných městech a obcích, vyhodnocení zvýšení bezpečnosti po instalování radarů z jiných měst či obcích, ...) bylo rozhodnuto o úsecích, na kterých bude měření rychlosti probíhat?
8) Jakým způsobem byly podklady z otázky č. 6 vyhodnoceny, jaká byla použita kritéria pro rozhodnutí, na kterých úsecích bude měření rychlosti probíhat?
9) Veškeré podklady, vyhodnocení, kritéria, ... z otázek 5, 6, 7 a 8 zašlete v příloze.

S přátelským pozdravem,

Ing. David Hepnar

Kratěna Miloš, Město Nové Město nad Metují

2 přílohy

Dobrý den,

 

dle vaší žádosti o poskytnutí informací, kterou jste zaslal dne 02.12.2020
městu Nové Město nad Metují  podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném
přístupu k informacím, Vám přílohou zasílám odpovědi.

 

S přáním klidných dní,

 

Miloš Kratěna

vrchní strážník Městské policie

 

Tel. 491 473 156

Mobil: 725 942 915

E-mail: [1][emailová adresa]

 

Městská policie Nové Město nad Metují

nám. Republiky 6

549 01 Nové Město nad Metují

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]