Měření polétavého prachu na 3 stanicích

Dotaz byl úspěšný.

Hana Chalupská

Povinný subjekt: Statutární město Brno

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

ráda bych se dozvěděla, proč 3 měřící stanice (Lány, Svatoplukova, Zvonařka) ve vlastnictví Statutárního města Brna od konce července neměří PM10. Doporučuji odůvodnění zveřejnit i na webových stránkách ovzdusi.brno.cz.

S přátelským pozdravem,

Hana Chalupská

Statutární město Brno

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA PODATELNY
**************************************************

Dobrý den,

potvrzujeme, že datová zpráva ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Měření polétavého prachu na 3 stanicích“ byla doručena 16.08.2015 14:50:01 na elektronickou adresu podatelny Instituce [Město Brno vyžaduje e-mail].

S pozdravem
Magistrát města Brna
Dominikánské nám. 1
601 67 Brno

Statutární město Brno

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA PODATELNY
********************************************************************
Dobrý den,

u datové zprávy ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Měření polétavého prachu na 3 stanicích“, která byla doručena 16.08.2015 14:50:01, byla podatelnou provedena kontrola všech náležitostí. Výsledek ověření je uveden v příloze.

S pozdravem

Magistrát města Brna
Dominikánské nám. 1
601 67 Brno

Vaněček Martin, Statutární město Brno

1 příloha

Vážená paní,

 

dne 16. 8. 2015 byla na elektronickou podatelnu MMB doručena Vaše žádost o
poskytnutí informace ve věci  výpadku měření prachových částic PM10 na
monitorovacích stanicích systému imisního monitoringu statutárního města
Brna Svatoplukova, Zvonařka a Lány. Žádost byla zaevidována pod č.j.:

MMB/035213/2015. OŽP MMB byla žádost přidělena k vyřízení, v souladu se
zákonem č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, v
platném znění, a v souladu se směrnicí tajemníka MMB č. 2/2012 Realizace
zákona č. 123/1998 Sb., dne 18. 8. 2015.

K Vaší žádosti:

Na uvedených monitorovacích stanicích systému imisního monitoringu
statutárního města Brna jsou prachové částice měřeny prachoměry typu GRIMM
180. Dle pokynů výrobce je nutno tyto přístroje 1x/rok podrobit servisní
prohlídce spojené s jejich kalibrací. Bez této servisní
prohlídky/kalibrace by data prachoměry generovaná nemohla být dodávána do
sítě ČHMÚ-ISKO (informační systém kvality ovzduší) z důvodu jejich možné
nevěrohodnosti. Z tohoto důvodu jsou prachoměry z uvedených tří stanic
každoročně (již od roku

2008) v letních měsících, kdy na území města nedochází k překračování
imisních limitů pro prachové částice, odesílány k servisní
prohlídce/kalibraci do výrobního závodu v městě Pouch (Německo). Vlastní
provedení servisní prohlídky/kalibrace, demontáže prachoměrů na
monitorovacích stanicích, dopravy tam a zpět a jejich zpětné montáže do
monitorovacích stanic, trvá cca 3 - 4 týdny. Servisní prohlídky/kalibrace
jsou plánovány tak, aby výpadek dat v měření byl pokud možno pouze v
jednom měsíci (z důvodu minimalizace výpadku měsíčních průměrů v průběhu
roku).

V roce 2015 byly prachoměry na stanicích demontovány dne 29. 7. 2015 a
zpět instalovány 18. 8. 2015 - doba výpadku měření se pohybovala v
obvyklém časovém intervalu let minulých.

Na základě Vašeho upozornění byla skutečnost provádění servisní
prohlídky/kalibrace na třech kusech prachoměrů GRIMM na stanicích
Svatoplukova, Zvonařka a Lány zveřejněna na [1]www.brno.cz, v sekci
"Aktuality a oznámení" dne 18. 8. 2015. Oznámení o znovuobnovení měření
bylo tamtéž zveřejněno 19. 8. 2015.

 

 

Ing. Martin Vaněček

vedoucí Odboru životního prostředí

 

References

Visible links
1. http://www.brno.cz/