Měření hluku v Praze 6 (upravený adresát)

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Vás
žádám o poskutnutí výsledků všech dostupných měření hluku na území
městského obvodu Praha 6, především u budov nacházejících se v
ulicích Evropská, Svatovítská, Gymnazijní a Generála Píky, jejichž
jste byli objedtantelem nebo zhotovitelem či které máte k
dispozici. Z kladné vyřízení této žádosti předem děkuji.

S přátelským pozdravem,

Radim Vočka

Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
datová zpráva ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Měření hluku v Praze 6 (upravený adresát)“ byla dodána na elektronickou adresu podatelny. Po ověření správnosti podání (zaručený el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy."
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna
Hygienická stanice hl. m. Prahy
Rytířská 12, p.s. 203
110 01 Praha 1
tel.: +420 296 336 700
fax: +420 224 212 335
e-mail: Instituce [HSHMP vyžaduje e-mail]
web: www.hygpraha.czPříjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu xls, xlsx, pdf, doc, docx, png, tiff, tif, jpg, jpeg, zfo s povolenou velikostí max. neomezeno bytů.

Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Měření hluku v Praze 6 (upravený adresát)“ bylo doručeno 19.05.2014 23:50:08 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem HSHMP 23112/2014.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna
Hygienická stanice hl. m. Prahy
Rytířská 12, p.s. 203
110 01 Praha 1
tel.: +420 296 336 700
fax: +420 224 212 335
e-mail: Instituce [HSHMP vyžaduje e-mail]
web: www.hygpraha.cz

Informace pro všechny,

1 příloha

--
Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE
--

Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze

22/5/2014

Hygienická stanice hl. m. Prahy
Rytířská 12, p.s. 203
110 01 Praha 1
tel.: +420 296 336 700
fax: +420 224 212 335
e-mail: Instituce [HSHMP vyžaduje e-mail]
web: [1]www.hygpraha.cz

References

Visible links
1. http://www.hygpraha.cz/