Méněpráce při stavbě kanalizace

Dotaz byl odmítnut Městys Liteň.

Povinný subjekt: Městys Liteň

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Žádám o informace o vyčíslení méněprací při stavbě kanalizace v městysi Liteň, viz. text níže.

Na zasedání Zastupitelstva městyse Liteň č. 8/2015 konaném dne 20.08.2015 byly zastupitelem Filipem Kaštánkem předneseny závažná zjištění ohledně neprovedení prací, nebo provedení prací způsobem výrazně technologicky a cenově odlišným od projektu stavby kanalizace (odkazuji se na příslušnou nahrávka z jednání zastupitelstva).

Na zasedání Zastupitelstva městyse Liteň č. 14/2015 konaném dne 10.12.2015 padnul v diskusi dotaz na vyčíslení méněprací, zastupitel ing. Jiří Vodička informoval o budoucím konání jednání (leden 2016), kde měly být tyto méněpráce projednány (odkazuji se taktéž na příslušnou nahrávku z jednání zastupitelstva)

DOTAZ:
- Vyčíslil a uplatnil do této doby úřad městyse Liteň zjištěné méněpráce po zhotoviteli kanalizace?
- Proběhlo zmíněné jednání v měsíci lednu 2016?
- Pokud ano, žádám o poskytnutí zápisu z tohoto jednání a případně dokumenty, prostřednictvím kterých uplatnil městys Liteň po zhotoviteli nárok na navrácení vyčíslené částky.

S přátelským pozdravem,
Jan Čech

Ing. Lucie Palková, Městys Liteň

1 příloha

Dobrý den,
vážená paní, vážené pane,
v příloze zasílám výzvu k odstranění nedostatků ke vznesenému dotazu:

Žádám o informace o vyčíslení méněprací při stavbě kanalizace v městysi
Liteň, viz. text níže.

Na zasedání Zastupitelstva městyse Liteň č. 8/2015 konaném dne 20.08.2015
byly zastupitelem Filipem Kaštánkem předneseny závažná zjištění ohledně
neprovedení prací, nebo provedení prací způsobem výrazně technologicky a
cenově odlišným od projektu stavby kanalizace (odkazuji se na příslušnou
nahrávka z jednání zastupitelstva).

Na zasedání Zastupitelstva městyse Liteň č. 14/2015 konaném dne 10.12.2015
padnul v diskusi dotaz na vyčíslení méněprací, zastupitel ing. Jiří Vodička
informoval o budoucím konání jednání (leden 2016), kde měly být tyto
méněpráce projednány (odkazuji se taktéž na příslušnou nahrávku z jednání
zastupitelstva)

DOTAZ:
- Vyčíslil a uplatnil do této doby úřad městyse Liteň zjištěné méněpráce po
zhotoviteli kanalizace?
- Proběhlo zmíněné jednání v měsíci lednu 2016?
- Pokud ano, žádám o poskytnutí zápisu z tohoto jednání a případně
dokumenty, prostřednictvím kterých uplatnil městys Liteň po zhotoviteli
nárok na navrácení vyčíslené částky.

S pozdravem
Ing. Miroslav Horák

Povinný subjekt: Ing. Lucie Palková

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Všechny informace vyžadované zákonem 106 byly odeslány společně s tímto dotazem, viz. následující odstavec z nápovědy www.infoprovsechny.cz

"• Vaše žádost musí obsahovat vaše jméno, adresu a datum narození. Do žádosti tyto informace nevyplňujte, systém tyto údaje vyplní za vás z uložených informací z registrace. Žádost s vašimi osobními údaji bude odeslána příslušné instituci, ale na našich stránkách se veřejně neobjeví"

S pozdravem,

Jan Čech

Ing. Lucie Palková, Městys Liteň

1 příloha

Dobrý den,
v příloze zasíláme zamítnutí Vaší žádosti.

S pozdravem
Ing. Miroslav Horák
Starosta