Měřící stanice Brandýs, Mělník

Dotaz byl úspěšný.

Pavel Michalíček

Povinný subjekt: Povodí Labe, státní podnik

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,žádám o poskytnutí iformací k měřícím stanicím Brandýs n.L. a Mělník: 1.říční kilometr, 2.stavy v m.n.m., výše vodního sloupce v cm a průtok v m3/s pro "0", Q20, Q100, kulminace pro povodně srpen 2002, březen/duben 2006 a červen 2013.

S přátelským pozdravem,

Pavel Michalíček

Jiri Petr, Povodí Labe, státní podnik

 
 Dobrý den,
odpovídám na Váš dotaz.
 

  Vodní stav (cm na lati) Průtom (m3/s)
Stanice ř. km Nula Q20 Q100 2002 2006 2013 Q20 Q100 2002 2006 2013
vodočtu
Brandýs 163,97
nad 137,9 (164,38) 497** 550** 367 528 434 1046* 1390 530 1030 667
Labem
Mělník 109,5 152,73 780** 920** 1066 732 936 3031* 4150 5050 2470 3900
*   Odvozeno z konzumční
křivky QN (evidenční list)
** Odvozeno z měrné křivky
limnigrafické stanice

 
S pozdravem
Ing. Jiří Petr
Vedoucí odboru vodohospodářského dispečinku
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ 3
tel.: 495 088 725
724 242 083
e-mail:[email address]
 
 
 
Komu:
=?UTF8?B?ZG90YXogZG90YXp5IHZ6bmVzZW7DqSBuYSBpbnN0aXR1Y2kgUG92b2TDrSBM?=
=?UTF8?B?YWJl?= <Instituce [Povodí Labe vyžaduje e-mail]>
Od: =?UTF8?B?UGF2ZWwgTWljaGFsw63EjWVr?=
<[FOI #529 e-mail] ??>
Datum: 29.7.2013 16:29
Předmět: Žádost o informace podle dotaz - Měřící stanice Brandýs, Mělník

Žádost o zpřístupnění informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k
informacím.

Povinný subjekt:
Povodí Labe, státní podnik

Žadatel:
[redacted]

Žádám o následující informaci:

Povinný subjekt: Povodí Labe, státní podnik

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k
informacím.

Vážená paní, vážený pane,žádám o poskytnutí iformací k měřícím stanicím
Brandýs n.L. a Mělník: 1.říční kilometr, 2.stavy v m.n.m., výše vodního
sloupce v cm a průtok v m3/s pro &quot;0&quot;, Q20, Q100, kulminace pro
povodně srpen 2002, březen/duben 2006 a červen 2013.

S přátelským pozdravem,

Pavel Michalíček

Informaci poskytněte elektronicky na email:
[FOI #529 e-mail] ??

Vámi poskytnutá informace bude zveřejněna na stránkách
www.informaceprovsechny.cz. Účelem této služby je umožnit komukoliv
svobodný přístup k informacím. DŮRAZNĚ VÁS ŽÁDÁME, ABYSTE VE SVÉ ODPOVĚDI
ANI DO PŘÍLOH NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE TAZATELE (ADRESU NEBO DATUM
NAROZENÍ). Pokud osobní údaje do odpovědi zahrnete, porušíte Zákon
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Děkujeme.

Řádným a včasným zpřístupněním informace na základě této žádosti nebo
jiným posouzením
žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
beru na vědomí,
že jste splnili svou povinnosti podle výše uvedeného zákona.
Datum podání:

29/7/2013
-------------------------------------------------------------------

Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou
uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně
osobních údajů a autorských právech si přečtěte:
[1]http://infoprovsechny.cz/help/officers

Pokud jste poskytovatelem informací a považujete naši službu za užitečnou,
požádejte IT nebo oddělení spravující vaše webové stránky o propojení s
našimi stránkami – ideálně tam, kde uveřejňujete povinné informace.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://infoprovsechny.cz/help/officers