Mateřská školka

ing.Marie Dvořáková vznesl tento dotaz dotaz na Město Kouřim

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl částečně úspěšný.

ing.Marie Dvořáková

Povinný subjekt: Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

předložte faktury k zakázce na opravu střechy mateřské školky v roce 2015, stavební deníky a předávací protokoly.

S přátelským pozdravem,

ing.Marie Dvořáková

Epodatelna Město Kouřim, Město Kouřim

2 přílohy

Odpověď na žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 

Čj. : KOU – 586/2016

Žádost o informace podle dotaz – Mateřská školka

Vážená paní,

v příloze Vám přikládáme fakturu za opravu střechy Mateřské školy
v Kouřimi v celkové částce 4.356,- Kč.

V loňském roce (2015) došlo k odlepení a rozpraskání lepenky v důsledku
vysokých letních teplot na střeše mateřské školy, která byla začátkem
listopadu provizorně opravena. Vzhledem ke skutečnosti, že se jednalo
pouze o malou opravu, město stavební deník ani předávací protokol
nepožadovalo, bylo přefakturováno Mateřské škole Kouřim, naší příspěvkové
organizaci.

Celková oprava střechy proběhne v termínu květen – září roku 2016 při
příznivých klimatických podmínkách.

Rekapitulace:

- leden – únor                  žádost o dotaci od Středočeského kraje

- leden                                                zpracování výkazu
výměr

- březen                              připraveno zadávací řízení na
dodavatele stavebních prací

 

 

 

S přátelským pozdravem.

 

 

Ing. Josef Klouda

tajemník