Materiál č.j. 741/13 k usnesení Vlády ČR č. 652

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Úřad vlády České republiky

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii materiálu č.j. 741/13 k usnesení Vlády ČR č. 652 ze dne 21. srpna 2013 ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 12/12 - Příjmy z výkonových poplatků a příjmy z časového zpoplatnění pozemních komunikací

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Úřad vlády České republiky

5 příloh