MAS Jemnicko

Dotaz byl úspěšný.

LENKA LYALIKOFF

Povinný subjekt: Město Slavonice

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážený pane Urbane,
vzhledem k tomu, že informace na webu městského úřadu jsou pro mě nedostačující, žádávám Vás o informaci k Místní akční skupině Jemnicko.

1. Pod heslem Místní akční skupina Jemnicko uvádíte pouze, co to je a prolink na web MAS Jemnicko. Zajímalo by mě, kdo je za městský úřad nebo vedení města pověřen spoluprácí s MAS Jemnicko a kolik projektů - žádostí o dotace - bylo během stávajícího volebního období přes MAS uskutečněno.

2. Kolik projektů neziskových organizací nebo v podnikatelské sféře uskutečněných přes MAS Jemnicko jste podpořili nebo na kterých jste spolupracovali.

3. Anketa MAS Jemnicko je již uzavřená. Přesto by mě zajímalo, jakým způsobem zjišťujete zájmy občanů Slavonic nebo zda proběhla ve městě podobná anketa, která by zájmy občanů dokumentovala.

S přátelským pozdravem,

LENKA LYALIKOFF

Libor Karásek, Město Slavonice

1 příloha

Dobrý den, vzhledem k tomu, že jsme neobdrželi oznámení o doručení ani o
přečtení odeslané informace, zasíláme informaci znovu – pro jistotu na obě
mailové adresy

 

 

S pozdravem

 

Ing. Libor Karásek

tajemník MěÚ Slavonice

Horní nám. 525, 378 81 Slavonice

[1]www.slavonice.eu

[2][email address]

Tel. 00420 384 401 821

Tel. 00420 725 032 742

[3]Facebook - Město Slavonice

 

References

Visible links
1. http://www.slavonice.eu/
2. mailto:[email address]
3. http://www.facebook.com/pages/M%C4%9Bsto...

LENKA LYALIKOFF zanechal/a poznámku ()

Město Slavonice po mé žádosti o informace zveřejnilo dokumenty:
Strategické dokumenty

Strategie rozvoje SPOM do roku 2015 [PDF, 7,1 MB]
Program rozvoje venkova 2013 až 2015 [PDF, 801 kB]
Strategie přeshraniční spolupráce Slavonice - Dobersberg [PDF, 2,4 MB]

Bohužel pasport dopravního značení a dopravy jsem na webu města nenašla.

Žádosti o informace jsou kulišácky schované pod komunitním plánováním, ačkoliv se tohoto tématu týkala jen jedna žádost. Pod povinnými údaji - žádosti o informace - nejsou žádosti zveřejněny!!!
Lenka Lyalikoff