Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Lukáš Novák prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Martin C. Putna

Lukáš Novák vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Čekáme, až si Lukáš Novák přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Lukáš Novák

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

rád bych požádal o bezodkladné a jednoznačné zveřejnění důvodů, které prezidenta republiky vedou ke zdržování jmenování Martina C. Putny profesorem. Pokud pan ministr školství tyto důvody zná, je jeho povinností vůči občanům je zveřejnit.

S přátelským pozdravem,

Lukáš Novák

Informace pro všechny,

1 příloha

--
Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE
--

Od: Vyřizování stížností a žádostí o informace
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

28/5/2013

Vážený pane,

v příloze vám zasíláme odpověď na Vaši žádost dle InfZ.

 

S pozdravem

 

odbor legislativy a exekutivního servisu - 61

(vyřizování žádostí o informace a stížností)

 

From: Lukáš Novák <[1][FOI #409 e-mail] ??>
Date: Fri, 17 May 2013 16:14:23 +0200
To: epodatelna <[2]Instituce [Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
vyžaduje e-mail]>
Subject: Žádost o informace podle dotaz - Martin C. Putna

 

     Žádost o zpřístupnění informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o

     svobodném přístupu k

     informacím.

    

     Povinný subjekt:

     Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

    

     Žadatel:

     [redacted]

    

     Žádám o následující informaci:

    

     Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

    

     Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném

     přístupu k informacím.

    

     Vážená paní, vážený pane,

    

     rád bych požádal o bezodkladné a jednoznačné zveřejnění důvodů,

     které prezidenta republiky vedou ke zdržování jmenování Martina C.

     Putny profesorem. Pokud pan ministr školství tyto důvody zná, je

     jeho povinností vůči občanům je zveřejnit.

    

     S přátelským pozdravem,

    

     Lukáš Novák

    

     Informaci poskytněte elektronicky na email:

     [3][FOI #409 e-mail] ??

    

    

     Vámi poskytnutá informace bude zveřejněna na stránkách

     [4]www.informaceprovsechny.cz. Účelem této služby je umožnit
komukoliv

     svobodný přístup k informacím. DŮRAZNĚ VÁS ŽÁDÁME, ABYSTE VE SVÉ

     ODPOVĚDI ANI DO PŘÍLOH NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE TAZATELE

     (ADRESU NEBO DATUM NAROZENÍ). Pokud osobní údaje do odpovědi

     zahrnete, porušíte Zákon 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

     Děkujeme.

    

     Řádným a včasným zpřístupněním informace na základě této žádosti

     nebo jiným posouzením

     žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k

     informacím, beru na vědomí,

     že jste splnili svou povinnosti podle výše uvedeného zákona.

     Datum podání:

    

     17/5/2013

     -------------------------------------------------------------------

    

     Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni

     budou uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla

     o ochraně osobních údajů a autorských právech si přečtěte:

     [5][1]http://infoprovsechny.cz/help/officers

    

     Pokud jste poskytovatelem informací a považujete naši službu za

     užitečnou, požádejte IT nebo oddělení spravující vaše webové

     stránky o propojení s našimi stránkami – ideálně tam, kde

     uveřejňujete povinné informace.

    

    

     -------------------------------------------------------------------

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #409 e-mail] ??
2. [2]mailto:Instituce [Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
vyžaduje e-mail]
3. mailto:[FOI #409 e-mail] ??
4. [3]http://www.informaceprovsechny.cz/
5. [4]http://infoprovsechny.cz/help/officers

References

Visible links
1. http://infoprovsechny.cz/help/officers
2. mailto:instituce
3. http://www.informaceprovsechny.cz/
4. http://infoprovsechny.cz/help/officers

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Lukáš Novák prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.