Martin C. Putna

Lukáš Novák vznesl tento dotaz dotaz na Kancelář prezidenta republiky

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl částečně úspěšný.

Lukáš Novák

Povinný subjekt: Kancelář prezidenta republiky

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

rád bych požádal o jasné a jednoznačné vysvětlení důvodů, které prezidenta republiky vedly k otálení se jmenováním Martina C. Putny profesorem.

S přátelským pozdravem,

Lukáš Novák

urad@hrad.cz, Kancelář prezidenta republiky

3 přílohy

Potvrzení doručení Vašeho podání / The answer to your submission
Datum / Date: 17.5.2013 15:54:09
Předmět / Subject: Žádost o informace podle dotaz - Martin C. Putna
Identifikátor / Identier: HRAD0C01Z799

urad@hrad.cz, Kancelář prezidenta republiky

3 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 17.5.2013 15:54:09 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Martin C. Putna elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 17.5.2013 15:54:09 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.TXT (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.TXT (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.TXT
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.TXT/
---------------------------------------------------------------------------------

Kancelář prezidenta republiky 20.5.2013 09:49:46

Vaše podání ze dne /Your presentation from/: 17.5.2013 15:54:09 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Martin C. Putna podané na adresu el. podatelny - Instituce [Kancelář prezidenta republiky vyžaduje e-mail]

Bylo přijato a zaevidováno stěmito základními údaji
/was received and filed with the following basic data/:

Identifikátor dokumentu /Document Identifier/: HRADXPPSTHTJ
Datum zaevidování /Filing Date/: 20.5.2013 09:31:21
Vaše evidenční údaje: Novák Lukáš, Rodopská 3157/12, 14300 Praha 4, [FOI #408 e-mail] ??

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu:

S pozdravem Hronová Květoslava

............................

Buzická Lada, Kancelář prezidenta republiky

1 příloha