Marketingové výstupy a průzkumy JMK

Dotaz byl úspěšný.

Radek Holomčík

Povinný subjekt: Jihomoravský kraj

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí následujících informací:

1) Informace o využití "dokumentu o průběhu 1 roku samosprávy JMK po krajských volbách 2008" (citace z objednávky č. 16/10/OKH ze dne 24.03.2010), který byl realizován společností EURO ONE, s.r.o. - viz. zveřejněná objednávka a faktura zde: http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.as...

2) Zveřejnění realizovaného a proplaceného video-dokumentu v elektronické podobě, viz předchozí bod ("dokumentu o průběhu 1 roku samosprávy JMK po krajských volbách 2008").

3) Informace o kampani "Marketingová propagace Jihomoravského kraje ve východní Evropě" realizované v období 08/2010 – 08/2012. Konkrétně se jedná o tyto aktivity:
- TV kampaň v Ruských TV stanicích (odvysílání spotu) - dodavatel: Direct film, IČO: 47911409
- Billboardová kampaň v Moskvě - dodavatel: OLIVIER s.r.o., IČO: 27222781 - období realizace: 08/2010 – 10/2010
- dále inzerce v tisku, internetová kampaň, úprava webu a prezentace v Rusku

Informace o financování a dodavatelích byla poskytnuta v rámci žádosti o svobodném přístupu k informacích Sp. zn.: S-JMK 37838/2015 OKP.
Žádám o zveřejnění výstupů a podkladů, na základě kterých bylo schváleno proplacení dodavatelských faktur. Zároveň žádám o zveřejnění zhodnocení úspěšnosti kampaně, pokud takové bylo provedeno.

4) Informace o průzkumech realizovaných společností SANEP a to konkrétně:
- Průzkum veřejného mínění - Míra spokojenosti obyvatel Jihomoravského kraje s kvalitou služeb a dostupností zdravotní péče u jednotlivých poskytovatelů zdravotních služeb zřizovaných Jihomoravským krajem, realizovaný na základě smlouvy č. 034653/15/OZ, za který byla společností SANEP fakturována částka 193.600 Kč
- Průzkum veřejného mínění - Míra spokojenosti obyvatel Jihomoravského kraje s kvalitou služeb a dostupností zdravotní péče u jednotlivých poskytovatelů zdravotních služeb zřizovaných Jihomoravským krajem, realizovaný na základě smlouvy č. 021663/13/OZ, za který byla společností SANEP fakturována částka 187.550 Kč
- Sociologický průzkum v Jihomoravském kraji - míra spokojenosti obyvatel Jihomoravského kraje s činností orgánů Jihomoravského kraje, realizovaný na základě smlouvy S-JMK 104289/2014 (na smlouvě je dopsán také identifikátor JMK 115442/2014), za který byla společností SANEP fakturována částka 586.850 Kč
- průzkum - Senioři Jihomoravského kraje (bydlení - alternativní bydlení), který byl proveden na základě objednávky č. 20/0002/14 a z akterý fakturovala společnost SANEP 242.000 Kč

K uvedeným průzkumům požaduji následující informace:
4.1 - Podklady, na základě kterých byla schválena fakturace - výstupy z výzkumu, zhonodcení, výkaz práce apod.
4.2 - Jak bylo z průzkumy naloženo, k jakému účely byly výstupy využity?
4.3 - Proč poslední z uvedených průzkumů - Senioři Jihomoravského kraje (bydlení - alternativní bydlení) - nebyl realizován na základě smlouvy, ale jen objednávky?
4.4 - Proč byly průzkumy realizované na základě smlouvy č. 021663/13/OZ a objednávky č. 20/0002/14 proplaceny hotově? (dokládají to faktury zveřejněné zde: http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.as...

Z důvodu ochrany osobních údajů žádám o jejich začernění na všech výstupech.
Pro komunikaci prosím používejte výhradně email: [email address].
Vešekré informace žádám v elektronické podobě.

S přátelským pozdravem,

Radek Holomčík

Jihomoravský kraj

2 přílohy

Potvrzení doručení Vašeho podání / Reply to your proposal
Datum / Date: 2016-09-14 16:55:06.000
Předmět / Subject: Žádost o informace podle dotaz - Marketingové výstupy a průzkumy JMK
Identifikátor / Identier: KUJM0C1MZ3U0

Jihomoravský kraj

7 příloh

------------------------------------------------
PID : KUJMP01VRIGZ
Značka : JMK 180787/2016
Skupina : Dokument
------------------------------------------------
Odesílatel : Vlastní - Odbor kontrolní a právní
Věc : Poskytnutí informací
Věc podrobně : Poskytnutí informací
Datum podání : 12.12.2016