Marketingová studie města Loket

Dotaz byl úspěšný.

Vítězslav Adamec

Povinný subjekt: Město Loket

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám Vás o zaslání úplného znění Marketingové studie města Loket, kterou vypracovala v roce 2007 společnost ABRI, s.r.o. a včetně včech částí týkajících se koncepce veřejných prostranství, koncepce dopravy v centru města, hmotové regulace.

S přátelským pozdravem,

Vítězslav Adamec

Vítězslav Adamec

Povinný subjekt: Město Loket

Vážená paní, vážený pane,
V zákonné lhůtě 15 dní (§ 14 odst. 5 písm. d) zákona č.106/1999 Sb.) mi informace nebyla poskytnuta. Tato lhůta pro poskytnutí informace nebyla řádně prodloužena, ani nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Proto podávám ve smyslu §16a odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. tuto stížnost. Stížnost je podána včas, při dodržení třiceti denní lhůty k jejímu podání (počítáno od marného uplynutí lhůty pro poskytnutí informací).

S přátelským pozdravem,

Vítězslav Adamec

Mgr. Petr Zahradníček, Město Loket

 

 

 

Vážený pane,

odpovídáme na Vaši stížnost, která byla MÚ Loket doručena dne 16. 5. 2018,
ve věci nedodržení 15 denní lhůty odpovědí na Vaše žádosti o poskytnutí
údajů dle zák. č. 106/1999 Sb., ve znění  pozdějších předpisů,  takto:

„Sdělujeme Vám, že v zákonné lhůtě 15 dnů Vám bylo na všechny Vaše žádosti
o poskytnutí informací  dle zák. č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, řádně odpovězeno“.

 

Místostarosta města Loket

Mgr. Petr Zahradníček