Marketingové a reklamní investice

Dotaz byl úspěšný.

Hana Huntová

Povinný subjekt: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

můžete mi prosím poskytnout konkrétnější informace o komunikační strategii na podporu Operačního programu Podnikání a inovace pro léta 2007 a 2013.

1. Můžete mi prosím sdělit jaké částky byly investovány v letech 2007-2013 (předpokládám, že pro léta 2012 budou plán či odhad).
2. Prosím sdělte mi jakým způsobem tyto částky byly investovány, tedy např. do jakých komunikačních nástrojů.
3. Prosím sdělte mi komu tyto částky byly placeny, tedy kdo jsou/byly spolupracující subjekty v tomto programu.
4. Můžete prosím uvést jakým způsobem je správnost investic zdůvodňována a kontrolována a jaký efekt tyto investice přinesly.

Za poskytnutí informací vám předem děkuji,

S přátelským pozdravem,

Hana Huntová

PODATELNA, Ministerstvo průmyslu a obchodu

2 přílohy

Potvrzení doručení Vašeho podání / Submission delivery confirmation
Datum doručení / Submission date : 7.11.2012 10:08:55
Předmět požadavku / Subject: Žádost o informace podle dotaz - Marketingové a reklamní investice
Identifikátor podání / Identifier : MIPO0C05I5LU

PODATELNA, Ministerstvo průmyslu a obchodu

2 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 7.11.2012 10:08:55 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Marketingové a reklamní investice elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 7.11.2012 10:08:55 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Vaše podání ze dne / Your submission: 7.11.2012 10:08:55

Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji / Submission was accepted as follows:

Identifikátor dokumentu / Identifier: 44343/2012
Datum zaevidování / Submission date: 7.11.2012 10:48:05
Vaše evidenční údaje / Your name and address: [Adresa]

Informace pro všechny,

1 příloha

--
Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE
--

Vážená paní / vážený pane,

přílohou Vám zasíláme odpověď na Vaše podání.

S pozdravem
Ministerstvo průmyslu a obchodu