Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Pan Tamerick Vanover prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Manipulace se smlouvami o úložištích radioaktivních odpadů.

Pan Tamerick Vanover vznesl tento dotaz dotaz na Nejvyšší soud ČR

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Čekáme, až si Pan Tamerick Vanover přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Pan Tamerick Vanover

Povinný subjekt: Nejvyšší soud ČR

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Žádám o informaci o případu, který se má týkat manipulace se smlouvami u Státní správy úložišť radioaktivních odpadů. (SURAO) Připojuji webové odkazy na případ, který mě zajímá, jakékoli informace, které byste mohli poskytnout, jako jsou data soudního řízení nebo čísla spisů obžalovaných Lubomíra Foka a Jana Prachara, by byly velmi oceněny.

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domac...

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domac...

S přátelským pozdravem,

Pan Tamerick Vanover

Nejvyšší soud ČR

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Manipulace se
smlouvami o úložištích radioaktivních odpadů." s evidenčním číslem
fc6228d1-abb8-47e7-a298-6aa5d1731da4 a s běžným číslem 14702/2022 bylo
doručeno dne 09.10.2022 13:55:19.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Nejvyšší soud

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Nejvyšší soud ČR

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Manipulace se
smlouvami o úložištích radioaktivních odpadů." s evidenčním číslem
fc6228d1-abb8-47e7-a298-6aa5d1731da4 a s běžným číslem 14702/2022,
doručené dne 09.10.2022 v 13:55:19 a ověřené dne 09.10.2022 v 13:56:34,
bylo přiřazeno ke spisové značce "0 ZIN 162/2022" a ke zpracování dne
10.10.2022 v 08:12:15.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Nejvyšší soud Brno

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Tomíček Petr, Nejvyšší soud ČR

3 přílohy

Vážený pane,

v přílohách Vám zasílám odpověď k Vaší žádosti o informace sp. zn. Zin
162/2022 ze dne 9. 10. 2022.

 

S pozdravem

 

Mgr. Petr Tomíček

vedoucí oddělení styku s veřejností

Nejvyšší soud

Burešova 20

657 37 Brno

+420 541 593 162

[1][emailová adresa]

www.nsoud.cz

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Pan Tamerick Vanover prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.