Mandátní smlouva pana Zgarby

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce České dráhy, a.s. měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Olga Richterová

Povinný subjekt: České dráhy, a.s.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o informaci jaké jsou výstupy mandátní smlouvy ze dne 1.6.2011 mezi ČD Cargo a panem Ing. Petrem Zgarbou. Zejména dle čl. 2 odst. B) smlouvy měl pan Zgarba vykonávat určité aktivity s jasným výstupem a za toto byl dle smlouvy odměňován. Vzhledem k pochybnostem o skutečném naplnění smlouvy (viz článek v médiích: http://www.lidovky.cz/exposlanec-zgarba-... rád znal výstupy, za které vaše státní firma platila veřejné peníze.

Předem děkuji.

Jiří Knitl