Majetkoprávní vypořádání práv k nemovitým věcem dotčeným plánovanou realizací vodního díla Skalička

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Ministerstvo zemědělství

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Žádám kopii materiálu Návrh na majetkoprávní vypořádání práv k nemovitým věcem dotčeným plánovanou realizací vodního díla Skalička – I. a II. etapa

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Ministerstvo zemědělství

1 příloha

Vaše zpráva ve věci Žádost o informace podle dotaz - Majetkoprávní vypořádání práv k nemovitým věcem dotčeným plánovanou realizací vodního díla Skalička, zaslaná na adresu elektronické
podatelny MZe ([emailová adresa]) byla jejím poštovním systémem dne 4/19/2017 10:37:03 AM
přijata a pod číslem 2017041910370596462 zařazena do fronty ke zpracování.

V příloze Vám zasíláme protokol o přijetí datové zprávy.

Tato zpráva byla vytvořena automatem elektronické podatelny.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Na tento e-mail neodpovídejte, pro komunikaci použijte adresu [emailová adresa]

Ministerstvo zemědělství

8 příloh

V příloze Vám zasíláme dokument ČJ 25149/2017-MZE-15112