Máchovo jezero

Dotaz byl částečně úspěšný.

Martina Brzobohatá

Povinný subjekt: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o všechny smlouvy uzavřené AOPK ČR, týkající se parcely 2613/13 v k.ú. Doksy u Máchova jezera, zapsané na LV 60001. Žádám o zaslání informace pouze v elektronické podobě.

S přátelským pozdravem,

Martina Brzobohatá

Pavel Trnka, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

1 příloha

Dobrý den,
v příloze Vám zasílám požadované informace. V současné době probíhá
zkušební provoz, který bude ukončen kolaudačním souhlasem, kdy bude možné
nastavení podmínek majetkoprávního vyrovnání.
S pozdravem

Ing. Pavel Trnka

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Kaplanova 1931/1
148 00  Praha 11
 e-mail: [emailová adresa]

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k
informacím.

Povinný subjekt:
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Žadatel:
[redacted]

Povinný subjekt: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k
informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o všechny smlouvy uzavřené AOPK ČR, týkající se parcely 2613/13 v
k.ú. Doksy u Máchova jezera, zapsané na LV 60001. Žádám o zaslání
informace pouze v elektronické podobě.

S přátelským pozdravem,

Martina Brzobohatá

Informaci poskytněte elektronicky na email:
[FOI #6786 e-mail] ??

Tato elektronická adresa je adresou pro doručování ve smyslu § 14 odst. 2
zákona o svobodném přístupu k informacím. Na tuto adresu žádám i o
doručení do vlastních rukou (rozhodnutí o odmítnutí žádosti) postupem
podle § 19 odst. 8 Správního řádu. Řádným a včasným zpřístupněním
informace na základě této žádosti beru na vědomí, že jste splnili svou
povinnost podle zákona 106/1999 Sb.

Vámi poskytnutá informace bude automaticky zveřejněna na stránkách
[1]www.informaceprovsechny.cz. Použitím této služby žadatel s takovým
zveřejněním vyjádřil souhlas.

Upozornění provozovatele služby:
S ohledem na to, že Vaše odpověď a poskytnuté informace budou automaticky
zveřejněny na internetu, žádáme, abyste do své odpovědi ani do příloh
NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE (adresu nebo datum narození). Pokud
osobní údaje do odpovědi zahrnete, porušíte Zákon 101/2000 Sb. o ochraně
osobních údajů. Doporučujeme tedy, abyste např. svou odpověď uvedli pouze
oslovením "Vážený pane, vážená paní".

Datum podání:

26/5/2017
-------------------------------------------------------------------

Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou
uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně
osobních údajů a autorských právech si přečtěte:
[2]http://infoprovsechny.cz/help/officers

Pokud jste poskytovatelem informací a považujete naši službu za užitečnou,
požádejte IT nebo oddělení spravující vaše webové stránky o propojení s
našimi stránkami – ideálně tam, kde uveřejňujete povinné informace.

References

Visible links
1. file:///tmp/www.informaceprovsechny.cz
2. http://infoprovsechny.cz/help/officers

Pavel Trnka, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

1 příloha

Dobrý den,
v příloze Vám zasílám požadované informace. V současné době probíhá
zkušební provoz, který bude ukončen kolaudačním souhlasem, kdy bude možné
nastavení podmínek majetkoprávního vyrovnání.
S pozdravem

Ing. Pavel Trnka

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Kaplanova 1931/1
148 00  Praha 11
 e-mail: [emailová adresa]