Lovosická 859 - parkovací dům

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Městská část Praha 9 měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Povinný subjekt: Městská část Praha 9

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím prosím o veškeré údaje týkající se výběrových řízení na prodej nebytových jednotek (garáží) v domě č. p. 856 (ulice Lovosická).

1. Kolik jednotek se prodalo za celé období
2. Za jakou cenu se prodali jednotlivé jednotky (garáže)
3. Komu a kdy se prodali jednotlivé jednotky (garáže)

Prosím ideálně o tabulku se seznamem jednotek, data zveřejnění výběrového řízení, datum prodeje, cena prodeje, kupující.

S přátelským pozdravem,

Jakub Moravec

Podatelna (ÚMČP.9), Městská část Praha 9

Děkujeme, že jste využil/a komunikovat s Úřadem prostřednictvím elektronické pošty. Váš email byl přeposlán na odbor občansko-správní a zaevidován pod číslem MCP09/129638/2021.

Miroslava Šefarová
podatelna
Oddělení spisové služby
Odbor vnitřní správy
Telefon: 283 091 122
Email: mailto:[emailová adresa]

Městská část Praha 9
Úřad městské části Praha 9
Sokolovská 14/324
180 49 Praha 9
http://www.praha9.cz____________________...

Upozornění: Týká-li se tato e-mailová zpráva jednání o smlouvě, bere její adresát v návaznosti na ust. § 1729 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na vědomí, že Městská část Praha 9, Úřad městské části Praha 9 uzavírá smlouvy dle interních předpisů a důvodné očekávání uzavření smlouvy je tak možné až po příslušném interním schválení smlouvy. V návaznosti na ust. § 1740 odst.3 občanského zákoníku přijetí návrhu na uzavření smlouvy / nabídky / s dodatkem nebo odchylkou předem vylučujeme.

ukázat citované pasáže