Logotyp u příležitosti 130 výročí

Michal A. Valášek vznesl tento dotaz dotaz na Městská část Praha 7

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

Michal A. Valášek

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

V souvislosti s "Návrhem na schválení unikátního logotypu MČ Praha 7 u příležitosti oslav 130. výročí připojení obce Holešovice - Bubny k hl. m. Praze v roce 2014" (usn. RMČ P7 č. 0958/13 ze dne 3.12.2013) vás žádám o poskytnutí následujících informací:

1. Přílohy č. 1 a 2 tohoto usnesení, které nejsou zveřejněny na webu (http://www.praha7.cz/path/usn?l=1&id...), tedy návrh předmětného logotypu a text smlouvy o vytvoření a šíření díla mezi městskou částí Praha 7 a MgA. Janem Horou, IČ: 624 04 890, Šternberkova 1351/14, 170 00 Praha 7 - Holešovice.

2. Informaci o tom, jakým způsobem a na základě jakých požadavků byl tento konkrétní logotyp vybrán, spolu se všemi souvisejícími dokumenty. Například tedy usnesení orgánu, který o tom rozhodl, zadání výběrového řízení nebo grafické soutěže a jejich vyhodnocení atd.

3. Informaci o tom, kdy, kým, v jakém rozsahu a k jakým účelům má být tento logotyp využíván, není-li součástí výše uvedených dokumentů.

Michal A. Valášek

Městská část Praha 7

2 přílohy

  • Attachment

    foi request 709 ef923bf6 infoprovsechny.cz e175ad4a126dfffe2b0f856af28cdfa7.zip

    4K Download

  • Attachment

    smime.p7s

    5K Download

Dobrý den!

Vaše zpráva, kterou jste zaslal(a) na adresu elektronické podatelny byla jejím poštovním systémem přijata a zařazena do fronty ke zpracování.
Kopii Vaší zprávy Vám zasíláme zpět jako přílohu této zprávy.

Děkujeme za důvěru
elektronická podatelna

-----------------------------------------------------------------------
Tato zpráva byla zaslána automatem systému elektronické podatelny. Tento automat nepřijímá poštu, proto je zbytečné snažit se na tuto zprávu odpovídat. Pokud nás chcete kontaktovat, využijte k tomu některý z kontaktů, uvedených na www stránkách epodatelny http://www.epodatelny.cz

Informace pro všechny,

3 přílohy

ODPOVĚĎ BYLA POVINNÝM SUBJEKTEM ZASLÁNA NA NESPRÁVNOU E-MAILOVU ADRESU,
TÍMTO PŘEPOSÍLÁME:

---------------------

Od: VED KS Strnadová Michaela PaedDr.

3/1/2014

Vážený pane,

 

na základě Vašeho požadavku sděluji následující informace:

 

 1. Přílohy zasílám přílohou tohoto emailu.
 2. Zadání vytvoření logotypu bylo formou objednávky a to na základě
usnesení RMČ P7 Praha 7 č. 0901/13-R ze dne 19.11.2013 zaslaného
přílohou.
 3. Je součástí smlouvy s autorem.

 

S pozdravem

 

PaedDr. Michaela Strnadová

pověřená vedením odboru Kancelář starosty

 

Městská část Praha 7

nábř. Kpt. Jaroše 1000

170 00 Praha 7

e-mail: [1][[1]email address]

tel.: 220 144 233

mobil: 731 628 904

kancelář č. 182

 

References

Visible links
1. mailto:[[2]email address]

References

Visible links
1. http://www.infoprovsechny.cz/help/office...
2. http://www.infoprovsechny.cz/help/office...