Licenční smlouva s The Atlantic

Michal A. Valášek vznesl tento dotaz dotaz na Městská část Praha 7

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Městská část Praha 7 neměli požadované informace.

Michal A. Valášek

Dobrý den,

v květnovém čísle Hobuletu byl uveřejněn článek "Opravdu potřebujete vlastní vůz?" jehož autorem má být Roman Zvarič.

Tento článek je nicméně s výjimkou několika drobných změn překladem článku "How Bremen, Germany, Became a Car-Sharing Paradise" (http://www.citylab.com/commute/2014/12/h...), jehož autorkou je Amanda Kolson Hurley a který byl vydán před zhruba půl rokem na serveru The Atlantic/CityLab.

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím vás tímto žádám o poskytnutí následujících informací:

1. Smlouvy nebo jiného ujednání z panem Romanem Zvaričem, na jejímž základě byl jeho překlad v Hobuletu uveřejněn, včetně všech příloh.

2. Licenční smlouvy, kterou MČ Praha 7 jako vydavatel, nebo její oprávněný zástupce, uzavřela s vydavatelem serveru The Atlantic/CityLab, společností Atlantic Media, nebo jejím oprávněným zástupcem, nebo jiného ujednání, které umožňuje využít intelektuální vlastnictví této společnosti v časopise vydávaném MČ Praha 7 bez uvedení zdroje a původního autora.

S pozdravem,

Michal A. Valášek

Městská část Praha 7

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
Vaše datová zpráva ve věci ?Žádost o informace podle dotaz - Licenční smlouva s The Atlantic?, kterou jste 28.04.2015 23:58:57 na elektronickou adresu podatelny, byla operátorem elektronické podatelny vyřazena ze zpracování, jelikož neobsahuje dokument úředního charakteru.
 
Zpráva byla postoupena do režimu běžné e-mailové pošty úřadu, která je přijímána mimo elektronickou podatelnu. Zpráva byla přeposlána na emailovou adresu [email address].
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna
Úřad městské části Praha 7
nábř. Kpt. Jaroše 1000
17000 Praha 7
tel.: +420 220 144111
e-mail: Instituce [MČ Praha 7 vyžaduje e-mail]
www.praha7.czPříjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu s povolenou velikostí max. 8388608 bytů.

Městská část Praha 7

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
datová zpráva ve věci ?Žádost o informace podle dotaz - Licenční smlouva s The Atlantic? byla dodána na elektronickou adresu podatelny. Po ověření správnosti podání (zaručený el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy."
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna
Úřad městské části Praha 7
nábř. Kpt. Jaroše 1000
17000 Praha 7
tel.: +420 220 144111
e-mail: Instituce [MČ Praha 7 vyžaduje e-mail]
www.praha7.czPříjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu s povolenou velikostí max. 8388608 bytů.

VED KS Strnadová Michaela PaedDr., Městská část Praha 7

Vážený pane,

 

na Váš dotaz ze dne 28.04.2015 ohledně licenční smlouvy dle zákona č.
106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění odpovídám
následující.

 

Předně Vám touto cestou děkuji za upozornění na tuto politováníhodnou
skutečnost, která nás velice mrzí. Bohužel není v silách šéfredaktorky
Hobuletu, ani žádného jiného pracovníka Úřadu MČ Praha 7, prověřit
originalitu dodaných článků od externích autorů, obzvláště jedná-li se o
překlad článku z cizího jazyka. V našich možnostech je pouze vybírat si na
základě dobrých či špatných zkušeností takový okruh spolupracovníků, u
kterých bude riziko podobného přešlapu co nejmenší.

 

K Vašim dotazům:

 

 1. MČ Praha 7 žádný smluvní vztah s panem Romanem Zvaričem nemá. Jednalo
se o příspěvek do prvního vydání nového časopisu Hobulet, který nebude
nijak honorován. Ve spolupráci s panem Zvaričem městská část dále
pokračovat nebude.

 

 2. Ihned po odhalení skutečnosti, že se v případě dotčeného článku
jednalo o plagiát, vešla Praha 7 v jednání se zástupcem vlastníka
článku, kterým je společnost The Atlantic Media Co. Domluvili jsme se
na podmínkách dodatečného zakoupení licence. Uzavřenou licenční
smlouvu v této chvíli ještě k dispozici nemáme, nicméně Rada MČ Praha
7 ji bude schvalovat v nejbližších dnech.

 

S pozdravem

 

 

PaedDr. Michaela Strnadová

pověřená vedením odboru Kancelář starosty

 

Městská část Praha 7

nábř. Kpt. Jaroše 1000

170 00 Praha 7

e-mail: [1][email address]

tel.: 220 144 233

mobil: 731 628 904

kancelář č. 218

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]