Lhůta výplaty přeplatku daňového přiznání FO

Alois Anton vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo financí

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Ministerstvo financí měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Povinný subjekt: Ministerstvo financí

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

počátkem měsíce března 2013 jsem podal daňové přiznání FO. Je tomu více jak 1 měsíc a do dneška jsem nedostal vypočítaný přeplatek.
Existuje nějaká časová lhůta pro povinnost platby?

S přátelským pozdravem,

Alois Anton

Spisová služba EPD - MFČR, Ministerstvo financí

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Dotaz o informace podle dotaz - Lhůta výplaty
přeplatku daňového přiznání FO', zaslané '16.04.2013 13:23:15' bylo po
kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu
zpracování. Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly
elektronických podpisů Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro otevření
souboru typu PDF potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si
můžete zdarma stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz :
[1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání bylo přiděleno číslo jednací : MF-53298/2013

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Ve věci způsobu či výsledku vyřízení Vašeho podání Vás
bude kontaktovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání
přísluší.

Tento email odeslal elektronický systém spisové služby EPD, neodpovídejte
na něj. Odpověď nebude doručena.

Ministerstvo financí ČR
Letenská 525/15
11810 Praha 1

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Erlichová Pavla, Ministerstvo financí

Vážený pane,

na Ministerstvo financí byla dne 16. dubna 2013 doručena Vaše žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, týkající se sdělení, v jaké lhůtě je finanční úřad povinen vrátit přeplatek na dani za rok 2012.

Dovolte, abych Vám sdělila, že Vaše podání nesplňuje znaky žádosti o informace v souladu s ustanovením § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ale žádáte o výklad právního předpisu. Z tohoto důvodu je Vaše žádost vyřizována jako běžné podání.

Doporučuji Vám obrátit se na Generální finanční ředitelství se sídlem Lazarská 7, 110 00 Praha 1, do jehož působnosti Váš dotaz spadá.

e-mail: [email address].
tel. 296 852 222
http://cds.mfcr.cz/

S pozdravem

Pavla Erlichová
Ministerstvo financí
odd. Komunikace
Letenská 15
118 10 Praha 1

tel.: 25704 2722
e-mail: [email address]

S pozdravem