Monika Pišová

Dobrý den, paní pracovala na AIR India, my jako Diplomatický servis jsme následnická organizace, ČSSZ mi odkazuje na Ministerstvo dopravy, vy jste vydali rezortní seznam, potřebuji tedy od Min. dopravy tento seznam, nemohu ho najít na internetu, alespoň odkaz, číslo vyhlášky nebo zákona.
Děkuji a jsem s pozdravem Pišová

Podatelna MD, Ministerstvo dopravy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Vase elektronicke podani bylo doruceno v poradku a bude vyrizeno dle pravidel pro provoz elektronicke podatelny, ktere jsou k dispozici na http://www.mdcr.cz/cs/Ministerstvo_dopra....

Sumarizace:
Datum doruceni: 21.2.2017 11:53:21
Predmet zpravy: Žádost o informace podle dotaz - Letušky

Prejeme Vam prijemny den.

Ministerstvo dopravy
-------------------------------

THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED REPLY FROM THE ELECTRONIC MAILROOM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

You have sent an e-mail to the following address: Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Your electronic submission has been successfully delivered and will be dealt with according to the rules applicable to the operation of an electronic mailroom, which are available at http://www.mdcr.cz/en/Ministry+of+Transp....

Summary:
Date of delivery: 21.2.2017 11:53:21
Subject of the message: Žádost o informace podle dotaz - Letušky

Wishing you a pleasant day.

The Ministry of Transport

Ministerstvo dopravy

8 příloh

Vážená paní

Monika Pišová                                                e-mail:
[1][FOI #6375 e-mail] ??

 

 

   

Naše čj. 80/2016-072-Z106/10 + 2 přílohy

 

Věc: Žádost o doplňující informace ze dne 21. 2. 2017 - odpověď

 

Vážená paní,

 

dne 21. 2. 2017 bylo doručeno na Ministerstvo dopravy Vaše podání,
označené jako žádost o informace dle zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, které bylo zaevidováno podatelnou ministerstva
téhož dne pod čp. 9421/2017-MD-CKDP, ve kterém požadujete doplňující
informace k odpovědi Ministerstva dopravy ze dne 20. 2. 2017, čj.
80/2017-072-Z106/6, na Vaši žádost ze dne 14. 2. 2017. V aktuální žádosti
požadujete sdělit - cit.:  

 

„paní pracovala  na AIR India, my jako Diplomatický servis jsme
následnická organizace, ČSSZ mi odkazuje na Ministerstvo dopravy, vy jste
vydali rezortní seznam, potřebuji tedy od Min. dopravy tento seznam,
nemohu ho najít na internetu, alespoň odkaz, číslo vyhlášky nebo zákona.“

 

Ministerstvo dopravy Vám po prověření v archivu zasílá bližší informace k
Vašemu dotazu. Resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového
zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie byl vydán výnosem Federálního
ministerstva dopravy ze dne 8. prosince 1978 č. j. 24 300/1978-032, reg. v
částce 4/1979 Sb., ve znění výnosu ze dne 10. ledna 1983 č. j. 24
665/1982-032, reg. v částce 32/1983 Sb., a výnosu ze dne 12. srpna 1988 č.
j. 14 830/1988-020, reg. v částce 30/1988 Sb. V příloze zasíláme jeho
přesné znění.

 

Opětovně Vám doporučujeme obrátit se na  právního nástupce Vašeho
tehdejšího zaměstnavatele, což jsou České aerolinie (České aerolinie a.s.,
Odbor personální, Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6-Vokovice). Tento
právní nástupce má ze zákona za povinnost uchovat personálie (Vaše
konkrétní osobní dokumenty) po dobu jejich zákonné skartační lhůty.

 

S pozdravem

 

 

Jakub Stadler
ředitel Odboru komunikace
 
[2]cid:image001.jpg@01D27AF8.D06E18C0
Vyřizuje Jana Klenotová
[3][emailová adresa] | [4]+420 225 131 317
[5]nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
 

[6]cid:image002.png@01D27AF8.D06E18C0    
[7]cid:image003.png@01D27AF8.D06E18C0     [8]cid:image004.png@01D27AF8.D06E18C0

[9]cid:image005.jpg@01D27AF8.D06E18C0

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #6375 e-mail] ??
2. http://www.mdcr.cz/
3. mailto:[emailová adresa]
4. file:///tmp/tel:+420%20225%20131%20317
5. http://bit.ly/1ZpnEag
6. https://www.facebook.com/mdcr.cz/
7. https://twitter.com/min_dopravy
8. http://www.mdcr.cz/mdcr/Templates/RSSFee...
9. https://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskov...