Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti

Godiová Marcela vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo zdravotnictví

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

Godiová Marcela

Dobrý den,

Potřebovala bych poradit, zda může slovenský praktický lékař, vystavit lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel slovenskému občanovi s trvalým pobytem na Slovensku, který bude absolvovat výuku a výcvik v řízení motorových vozidel v České republice. Samozřejmě za splnění podmínky přechodného pobytu nim.185 dnů v roce

Velmi děkuji za ochotu a radu.

S přátelským pozdravem Godiová Marcela

Podatelna ministerstva zdravotnictvi, Ministerstvo zdravotnictví

2 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 12.12.2018 13:48:27 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 12.12.2018 13:48:27 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

!! TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA, NEODPOVÍDEJTE !!

Ministerstvo zdravotnictví České republiky
12.12.2018 13:56:23

Vaše zpráva ze dne: 12.12.2018 13:48:27
v souboru: Žádost o informace podle dotaz - Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti
byla přijata a zaevidována s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: MZDRX014L3GV
Datum zaevidování: 12.12.2018 13:52:48

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu.

Vaše podání bylo předáno věcně příslušnému útvaru ke zpracování.
Pro informace týkající se tohoto podání uvádějte výše uvedený identifikátor dokumentu.

Upozornění:
Pokud elektronické podání neobsahuje základní identifikační údaje odesílatele,
tj. jméno, příjmení a bydliště (v případě právnické osoby - název a sídlo),
podání bude věcně příslušným útvarem ministerstva zpracováno,
ale odesílateli datové zprávy nemusí být odpovězeno.

S pozdravem

elektronická podatelna ministerstva

!! THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED MESSAGE, DO NOT RESPOND TO IT !!

The Ministry of Health of the Czech Republic
12.12.2018 13:56:23

Your message - dated 12.12.2018 13:48:27
in the file with the message contents [subject]:
Žádost o informace podle dotaz - Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti
has been accepted and registered with the following basic data:

Document identifier: MZDRX014L3GV
Date of registration: 12.12.2018 13:52:48

Your submission has been accepted without an electronic signature.

Your submission has been forwarded to the appropriate department for processing.
For information regarding this submission, please indicate the above document identifier.

Caution:
If the electronic submission does not contain basic identification information
for the sender, such as the first name, surname and place of residence
(in the case of a legal entity - the name and registered address), the submission
will be processedby the responsible department of the Ministry,
but there may be no response sent to the data message sender.

Best regards

electronic registry [mail room] of the Ministry

Informace pro všechny o.s.,

2 přílohy

Ministerstvo zdravotnictví [1]28/12/2018

Odesílatel:
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého nám. 375/4
128 01 Praha 2
Kancelář ministra
-------------------------------------------------
Věc: Odpověď Ř KAN

Identifikátor dokumentu: MZDRX014QP5B
značka: MZDR 52758/2018-3/MIN/KAN
-------------------------------------------------
v Praze dne 28.12.2018
Bc. Marcela Bendigová
-------------------------------------------------
Odeslané soubory: MZDRX014QP5B.pdf, 373-2011 Sb.rtf

References

Visible links
1. https://www.infoprovsechny.cz/request/le...