Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Godiová Marcela prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

Čekáme, až si Godiová Marcela přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Godiová Marcela

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy

Dobrý den,
Potřebovala bych poradit, zda může slovenský praktický lékař,
potvrdit lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových
vozidel slovenskému občanovi s trvalým pobytem na Slovensku, který
bude absolvovat výuku a výcvik v řízení motorových vozidel v České
republice, samozřejmě za splnění podmínky přechodného pobytu min.
185 dnů v roce v České republice.
Děkuji

Podatelna MD, Ministerstvo dopravy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Vase elektronicke podani bylo doruceno v poradku a bude vyrizeno dle pravidel pro provoz elektronicke podatelny, ktere jsou k dispozici na https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...

Sumarizace:
Datum doruceni: 9.11.2018 09:23:59
Predmet zpravy: Žádost o informace podle dotaz - Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

Prejeme Vam prijemny den.

Ministerstvo dopravy
-------------------------------

THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED REPLY FROM THE ELECTRONIC MAILROOM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

You have sent an e-mail to the following address: Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Your electronic submission has been successfully delivered and will be dealt with according to the rules applicable to the operation of an electronic mailroom, which are available at https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...

Summary:
Date of delivery: 9.11.2018 09:23:59
Subject of the message: Žádost o informace podle dotaz - Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

Wishing you a pleasant day.

The Ministry of Transport

Ministerstvo dopravy

6 příloh

e-mail: [1][FOI #7556 e-mail] ??

 

Naše čj. 370/2018-072-Z106/3

 

Věc: Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 9. 11. 2018 –
odpověď

 

  Vážená paní,

            Ministerstvu dopravy byla dne 9. 11. 2018 doručena
prostřednictvím e-mailu Vaše žádost o informaci ve smyslu zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „InfZ“), která byla podatelnou ministerstva zaevidována
pod č. p. 52515/2018-MD-CKDP. V žádosti jste požádala o informaci  – cit.:
„…zda může slovenský praktický lékař,

potvrdit lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových
vozidel slovenskému občanovi s trvalým pobytem na Slovensku, který bude
absolvovat výuku a výcvik v řízení motorových vozidel v České republice,
samozřejmě za splnění podmínky přechodného pobytu min.185 dnů v roce v
České republice. …“ 

 

Váš dotaz nespadá do působnosti Ministerstva dopravy, neboť oblast
posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel prováděná
příslušným lékařem včetně stanovení vzoru příslušného lékařského posudku a
dalších souvisejících věcí je vymezena vyhláškou č. 277/2004 Sb., o
zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, jejímž gestorem je
Ministerstvo zdravotnictví. Ministerstvo zdravotnictví je z hlediska InfZ
samostatným povinným subjektem, proto Vám doporučujeme obrátit se s Vaší
žádostí přímo tam ([2]http://www.mzcr.cz/dokumenty/kontakty_23....

 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem Ministerstvo dopravy Vaši žádost o
poskytnutí informací ze dne 9. 11. 2018 odkládá v souladu s § 14 odst. 5
písm. c) InfZ.

 

Poučení:

 

Pokud s uvedeným způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete na postup
Ministerstva dopravy podat stížnost podle § 16a InfZ. Stížnost se podává u
správního orgánu, který rozhodnutí vydal, na adrese: Ministerstvo dopravy,
nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, a to do 30 dnů ode dne
doručení tohoto sdělení.

 

 

S pozdravem

 

Jakub Stadler
ředitel Odboru komunikace
 
[3]cid:image001.jpg@01D27AF8.D06E18C0
Vyřizuje Vojtěch Jirovec

 

 

[4]cid:image002.png@01D14E20.954349B0    
[5]cid:image003.png@01D14E20.954349B0     [6]cid:image004.png@01D14E20.954349B0    
[7]https://seeklogo.com/images/L/linkedin-i...

[8]CzT_webanner_100let_Vlajka_640x80_CZ_(0669)

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #7556 e-mail] ??
2. http://www.mzcr.cz/dokumenty/kontakty_23...
3. http://www.mdcr.cz/
4. https://www.facebook.com/mdcr.cz/
5. https://twitter.com/min_dopravy
6. http://www.mdcr.cz/?rss=b3058068-be0b-48...
7. https://cz.linkedin.com/company/minister...

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Godiová Marcela prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.