ing.Marie Dvořáková

Povinný subjekt: Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážený pane,

v odpovědi na mnou vznesený dotaz týkající se po leta protestovaného umístění lavičky před mým domem na Novém Městě v této (zn.KOU-684/2014 ze dne 16.4.2014)uvádíte pod bodem 1/, že v katastru města je t.č.umístěno cca 90 ks laviček . z toho 3 na Novém Městě.

Vysvětlete, jak je možné, že Usnesením č. 41 ze zápisu ze zasedání ZM č. 3 ze dne 23.4.2014 je odsouhlasen nákup 20 laviček (dalších) s odůvodněním, že ve městě je 58 laviček....

Kterému z těchto údajů lze věřit ?

S přátelským pozdravem,

ing.Marie Dvořáková

ing.Marie Dvořáková

Povinný subjekt: Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

portál Informace pro všechny mne upozornil, že jste dosud neodpověděli na můj dotaz týkající se tématu Lavičky v Kouřimi.. Podle zákona jsem měla odpověď obdržet nejpozději do 29.12.2014.
Neobdržím-li odpověď do 2.1.2015, budu nucena obrátit se opět se stížností na Krajský úřad Středočeského kraje.

S přátelským pozdravem,

ing.Marie Dvořáková

ing.Marie Dvořáková

Povinný subjekt: Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Vaši dnešní reakce na moji včerejší urgenci nezákonného zpoždění odpovědi na vznesený dotaz v rámci InfZ ze dne 12.12.2014 Lavičky v Kouřimi, který jste měli zodpovědět nejpozději do 29.12.2014 a namísto toho zaslali tzv. "odpověď na dotaz z 15.12.2014" navíc na můj privátní mail považuji za bezpředmětný a na odpovědi trvám.

Obsah této Vaší nevyžádané zprávy:

a) není obsahově odpovědí na dne 12.12.2014 vznesený dotaz a získání požadované informace ohledně rozporu mezi Vámi tvrzenou skutečností a zápisem ze zasedání ZM - oba rozporuplné údaje vycházejí z dubna 2014
b) nemá žádnou souvislost s pravidelnou inventarizací, která mne v tomto případě zajímá pouze okrajově - vysvětlete pouze rozpor
c) není odpovědí zaslanou na veřejný portál Informace pro všechny, odkud byl dotaz směrován v rámci zákona č. 106/1999 Sb.o svobodném přístupu k informacím
d) Vaši odpověď na tento portál očekávám nejpozději do 2.1.2015. V opačném případě budu postupovat dle příslušného ustanovení InfZ.

S přátelským pozdravem,

ing.Marie Dvořáková

Epodatelna Město Kouřim, Město Kouřim

1 příloha

MĚSTO KOUŘIM, Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim

NAŠE ZN: KOU- 2299/2014
Vážená paní VÁŠ DOPIS ZN:
Ing. Marie Dvořáková ZE DNE:
XXXXXXXXX VYŘIZUJE: Ing. Josef Klouda
XXXXXXXXXX TELEFON: 321 783 231, 602 170 399
E-MAIL: [email address]
DATUM: 7. 1. 2015


Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. – Lavičky v Kouřimi

Vážená paní,

zasílám stanovisko k Vašemu dotazu ze dne 12.12.2014 týkající se počtu laviček v katastru města.
V průběhu začátku roku 2014 byla provedena kontrola počtu a kvality laviček v celém katastru města na veřejných prostranstvích a v objektech města ( dům pro seniory ) z důvodu aktualizace strategického plánu rozvoje města a realizace projektů „ Městský park – pulsující srdce města“, „Obec přátelská rodině“ a další.
Bylo zjištěno, že v katastru města je umístěno 93 laviček ( bylo uvedeno cca 90), jedná se o lavičky v různém stupni opotřebení a některé byly úplně znehodnocené. Po jejich revizi bylo vyřazeno 35 ks laviček ( některé části byly použity na opravu dalších) a dalších několik kusů bylo opraveno. Z těchto důvodů byl dne 23. 4. 2014 ZM odsouhlasen nákup 20 ks laviček.

S přátelským pozdravem

Ing. Josef Klouda
tajemník MěÚ Kouřim


Bank. spojení: KB Kolín IČ: 235482 E-mail: Instituce [Město Kouřim vyžaduje e-mail]
č.ú. 19-3425151/0100 DIČ: CZ 00235482 Tel. 321 783 230, 321 783 583, Fax: 321 783 231

ukázat citované pasáže