Jaroslav Holub

Dobrý den,
v Praze nyní probíhá výměna přístřešků u zastávek MHD. U zastávky Bílá Labutˇ, směr do Karlína je také nový přístřešek a to s novými lavičkami. Nové lavičky sice vypadají hezky, ale jsou moc nízké, ( zhruba 30 cm nad zemí) Normu sice neznám, ale na původních lavičkách se sedělo lépe. Zejména staří lidé, pro které jsou asi lavičky určeny se z lavičky velice obtížně zvedají. Takto nízké lavičky budou po celé Praze?

Děkuji za odpověď
Jaroslav Holub

podatelna, Hlavní město Praha

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 13.4.2023 13:00:03 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Lavičky u zastávek MHD elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 13.4.2023 13:00:03 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Potvrzení o doručení podání na elektronickou podatelnu

Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy potvrzuje, že
Vaše podání označené v předmětu zprávy "Žádost o informace podle dotaz - Lavičky u zastávek MHD",
bylo doručeno dne 13.4.2023 13:00:03 a zaevidováno pod číslem jednacím
MHMP 774915/2023.

Toto potvrzení je generováno automaticky elektronickou podatelnou,
neodpovídejte na ně.

Výsledek ověření:
______________________________________________________________________
Obálka - E-mail
Uznávaný elektronický podpis: NE
______________________________________________________________________

Tato zpráva potvrzující doručení podání na elektronickou podatelnu není
potvrzením splnění náležitosti podání podle jiných právních předpisů.

Hlavní město Praha

1 příloha

Hlavní město Praha,
Magistrát hlavního města Prahy

Vám zasílá v příloze této datové zprávy dokument/spis evidovaný pod jednoznačným identifikátorem MHMPXPLFB53J a značkou MHMP 838016/2023.

Datum podání dokumentu/spisu: 20.4.2023.
Odesílatelem dokumentu je odbor HOM.