Lavičky u zastávek MHD

Jaroslav Holub vznesl tento dotaz dotaz na Hlavní město Praha

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Dotaz byl úspěšný.

Jaroslav Holub

Dobrý den,
v Praze nyní probíhá výměna přístřešků u zastávek MHD. U zastávky Bílá Labutˇ, směr do Karlína je také nový přístřešek a to s novými lavičkami. Nové lavičky sice vypadají hezky, ale jsou moc nízké, ( zhruba 30 cm nad zemí) Normu sice neznám, ale na původních lavičkách se sedělo lépe. Zejména staří lidé, pro které jsou asi lavičky určeny se z lavičky velice obtížně zvedají. Takto nízké lavičky budou po celé Praze?

Děkuji za odpověď
Jaroslav Holub

podatelna, Hlavní město Praha

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 13.4.2023 13:00:03 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Lavičky u zastávek MHD elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 13.4.2023 13:00:03 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Potvrzení o doručení podání na elektronickou podatelnu

Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy potvrzuje, že
Vaše podání označené v předmětu zprávy "Žádost o informace podle dotaz - Lavičky u zastávek MHD",
bylo doručeno dne 13.4.2023 13:00:03 a zaevidováno pod číslem jednacím
MHMP 774915/2023.

Toto potvrzení je generováno automaticky elektronickou podatelnou,
neodpovídejte na ně.

Výsledek ověření:
______________________________________________________________________
Obálka - E-mail
Uznávaný elektronický podpis: NE
______________________________________________________________________

Tato zpráva potvrzující doručení podání na elektronickou podatelnu není
potvrzením splnění náležitosti podání podle jiných právních předpisů.

Hlavní město Praha

1 příloha

Hlavní město Praha,
Magistrát hlavního města Prahy

Vám zasílá v příloze této datové zprávy dokument/spis evidovaný pod jednoznačným identifikátorem MHMPXPLFB53J a značkou MHMP 838016/2023.

Datum podání dokumentu/spisu: 20.4.2023.
Odesílatelem dokumentu je odbor HOM.